Publicaties Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Recente publicaties van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Rapporten zijn ook te bestellen bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Publicaties 2019

Collectief en individueel werken in balans: Hoe werkt het?
De waardering en de kansen van collectieve en laagdrempelige ontmoetingsplekken. Monica Stouten-Hanekamp MSc.
Jaarverslag 2018 - Werkplaats Sociaal Domein - regio Zwolle

Publicaties 2018

De vele beelden van Integraal Werken. Uitgave van Hanze Hogeschool. m.m.v. E. (Eelke) Pruim en C. (Christel) Teekman.
Jaarverslag 2017 - Werkplaats Sociaal Domein - regio Zwolle
Safe h(e)aven: Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten.
Checklist handvatten Netwerkondersteuing in buurt en wijk
Koers houden. Een nieuwe ronde langs de sociale (wijk)teams in Ommen-Hardenberg, Steenwijkerland en Zwolle. Drs. C. (Christel) Teekman, E. (Eelke) Pruim MSc, Dr. M. (Marco) Algera.
Lees hier het persbericht >>>
De jeugd- en gezinswerker naast de huisarts in de Zwolse wijken. E. (Els) Bos- de Groot.

Publicaties 2017

Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, jaarverslag 2016
Handleiding Mont Ventoux on Wheels. Ontwikkeld door Stichting WIEL en Werkplaats Sociaal Domein. Annemiek Schep-Akkerman en Tanja van der Vinne.
Samen (blijven) leren : De casus als kapstok voor integraal (leren) werken in het sociaal wijkteam. Margo te Roller
Laveren door het midden. Een nieuwe ronde langs de sociale (wijk)teams in Zwolle, Elburg, Ommen-Hardenberg en Steenwijkerland. Drs. Christel Teekman, Eelke Pruim MSc, Dr. Marco Algera.
Sociale onderneming Binthout snijdt hout. Hoe Binthout als zorgzame werkplek schaaft om een springplank te zijn; onderzoeksrapportage. Dr. Marco Algera, Monica Stouten-Hanekamp MSc.
Netwerkondersteuning in buurt en wijk: Gewoon gezellig. Resultaten van participerende observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaatsvindt. M. Stouten-Hanekamp MSc, Dr. Ir. M. Jager-Vreugdenhil, Dr. F. Bredewold, A. Velvis MSc.
Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Marja Jager-Vreugdenhil werkte mee aan het hoofdstuk ‘Goed werk’ in sociaal wijkteams.
Handleiding Kansrijk Wonen. Ontwikkeld door Stichting Kansrijk Wonen en Werkplaats Sociaal Domein van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne, M.m.v. Eva Petra Simon en Lambert Jongetjes.

Publicaties 2016

Monica Stouten levert bijdrage in een artikel in Sprank over de rol van werk in sociale netwerken.
Hart van Vathorst: Van droom naar werkelijkheid. Nulmeting onder wijkbewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst naar sociale samenhang en betrokkenheid bij Hart van Vathorst.
Opinieartikel Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat op Sociale Vraagstukken.
Boek Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat.
In de Running. Een ronde langs de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Het onderzoek in uitgevoerd in de Werkplaats Sociaal Domein.
Behoeften en richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Boek Werken in de Wijk
Kerk kan wijkzorg aanbieden. Artikel door René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek in het Nederlands Dagblad.
Samenspel…?! Een onderzoek – uitgevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle – naar bekendheid van de sociale wijkteams onder bewoners van de diverse wijken.
Op de kaart gezet! Een onderzoek naar de wijze waarop sociale professionals in teamverband (willen) samenwerken.

Archief