Publicaties Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Recente publicaties van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Rapporten zijn ook te bestellen bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.

Publicaties 2021

Factsheet Fase 1: Samen in Beweging. April 2021. Monica Stouten-Hanekamp MSc. De facsheet kwam tot stand met medewerking van Academische werkplaats AGORA, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Hoe houd je als hulpverlener zicht op andermans perspectief? – 22 februari 2021, door: Meike Bergwerff. Zorg + Welzijn

Sociaal werk doordacht – 2021, Judith Metz, Marja Jager-Vreugdenhil, Jean Pierre Wilken, Toby Witte. Uitgeverij SWP

Publicaties 2020

Two tales of community work. Social workers experiences of role changes in the Netherlands and Norway – December 2020, Aaslund, H. & Pruim, E.

Samen in Beweging met kwetsbare bewoners – November 2020, Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Maarten van Garderen, Marieke Jansen-van Vilsteren, Cobi Izeboud, Geerke Duijzer

Integraal werken in Steenwijkerland – Juli 2020, Marco Algera, Eelke Pruim, Ingrid Pouw, Sjoerd Haga. Hogeschool Viaa

Sociaal Werk Onderzoek ‘Op Afstand‘- September 2020, Marja Jager-Vreugdenhil. Journal of Social Intervention: Theory and Practice

Jaarverslag Werkplaats Sociaal Domein 2019 – regio Zwolle

Investeer in paleizen voor gewone mensen – Augustus 2020, Radboud Engbersen, Marja Jager-Vreugdenhil. Movisie.nl

Hart van Vathorst: Wordt de droom gerealiseerd? – Juli 2020, Marco Algera, Jennifer de lange, Nicole Nieuwenhuis, Sarai Veltkamp-Eilander, Shanna Zwartscholten

Opiniestuk: Wat beogen de psychologen? – Mei 2020, Els Bos-de Groot, Marja Jager-Vreugdenhil, Tanja van der Vinne en Geraldine IJzerman WSD Zwolle

 

Publicaties 2019

Kaderdocument Master Interprofessioneel werken met Jeugd – Mei 2019, Tonnis Bolks, Els Bos-de Groot, Marja Jager-Vreugdenhil, Tanja van der Vinne

Marja Jager-Vreugdenhil - Column 'Hoe durft u!' - Lelie magazine december 2019
Gezonde relaties, beter voor Zwolle
Hoe geïsoleerde bewoners geholpen worden door andere bewoners
Sociale Vraagstukken - Collectief werken in het sociaal domein: veel woorden, daden blijven nog achter
Collectief en individueel werken in balans: Hoe werkt het?
De waardering en de kansen van collectieve en laagdrempelige ontmoetingsplekken. Monica Stouten-Hanekamp MSc.
Jaarverslag 2018 - Werkplaats Sociaal Domein - regio Zwolle

Publicaties 2018

De vele beelden van Integraal Werken. Uitgave van Hanze Hogeschool. m.m.v. E. (Eelke) Pruim en C. (Christel) Teekman.
Jaarverslag 2017 - Werkplaats Sociaal Domein - regio Zwolle
Safe h(e)aven: Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten.
Checklist handvatten Netwerkondersteuing in buurt en wijk
Koers houden. Een nieuwe ronde langs de sociale (wijk)teams in Ommen-Hardenberg, Steenwijkerland en Zwolle. Drs. C. (Christel) Teekman, E. (Eelke) Pruim MSc, Dr. M. (Marco) Algera.
De jeugd- en gezinswerker naast de huisarts in de Zwolse wijken. E. (Els) Bos- de Groot.

Publicaties 2017

Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, jaarverslag 2016
Handleiding Mont Ventoux on Wheels. Ontwikkeld door Stichting WIEL en Werkplaats Sociaal Domein. Annemiek Schep-Akkerman en Tanja van der Vinne.
Samen (blijven) leren : De casus als kapstok voor integraal (leren) werken in het sociaal wijkteam. Margo te Roller
Laveren door het midden. Een nieuwe ronde langs de sociale (wijk)teams in Zwolle, Elburg, Ommen-Hardenberg en Steenwijkerland. Drs. Christel Teekman, Eelke Pruim MSc, Dr. Marco Algera.
Sociale onderneming Binthout snijdt hout. Hoe Binthout als zorgzame werkplek schaaft om een springplank te zijn; onderzoeksrapportage. Dr. Marco Algera, Monica Stouten-Hanekamp MSc.
Netwerkondersteuning in buurt en wijk: Gewoon gezellig. Resultaten van participerende observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaatsvindt. M. Stouten-Hanekamp MSc, Dr. Ir. M. Jager-Vreugdenhil, Dr. F. Bredewold, A. Velvis MSc.
Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Marja Jager-Vreugdenhil werkte mee aan het hoofdstuk ‘Goed werk’ in sociaal wijkteams.
Handleiding Kansrijk Wonen. Ontwikkeld door Stichting Kansrijk Wonen en Werkplaats Sociaal Domein van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne, M.m.v. Eva Petra Simon en Lambert Jongetjes.

Publicaties 2016

Monica Stouten levert bijdrage in een artikel in Sprank over de rol van werk in sociale netwerken.
Hart van Vathorst: Van droom naar werkelijkheid. Nulmeting onder wijkbewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst naar sociale samenhang en betrokkenheid bij Hart van Vathorst.
Opinieartikel Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat op Sociale Vraagstukken.
Boek Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat.
In de Running. Een ronde langs de sociale wijkteams in Zwolle en Elburg. Het onderzoek in uitgevoerd in de Werkplaats Sociaal Domein.
Behoeften en richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Boek Werken in de Wijk
Kerk kan wijkzorg aanbieden. Artikel door René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek in het Nederlands Dagblad.
Samenspel…?! Een onderzoek – uitgevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle – naar bekendheid van de sociale wijkteams onder bewoners van de diverse wijken.
Op de kaart gezet! Een onderzoek naar de wijze waarop sociale professionals in teamverband (willen) samenwerken.

Archief