Digitale tool Collactief

Met behulp van de landelijk uitgezette, digitale tool Collactief kunnen bijvoorbeeld sociaal professionals en welzijnswerkers in kaart brengen in welke mate zij hulpvragen individueel (per inwoner of cliënt) oppakken dan wel die hulpvragen collectief bundelen in groepswerk. Ook wordt door het gebruik van de tool duidelijk of men daarbij liever professionals inzet of (ook) het informele netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers) inschakelt. De scores op deze aspecten kunnen in een assenstelsel uitgezet worden.

Door op www.collactief.nl inzichtelijk te maken hoe elke professional deze balans op dit moment ervaart en wat hij of zij wenselijk vindt voor de toekomst van het hele team, kan een team bespreken welke ontwikkeling zij wil doormaken: groeien naar waar je wilt zijn. Een gespreksleidraad om helpt om de scores op het assenstelsel te analyseren. Met landelijke partijen wordt gewerkt aan een praktisch vervolg: als een team bijvoorbeeld meer collectief zou willen werken: hoe dan?