Zorg en Veiligheid

Zorg en veiligheid: Domeinoverstijgend samenwerken

Voor een groep mensen in de samenleving met een opeenstapeling van persoonlijke hulpvragen die leiden tot onbegrepen gedrag, is zorg nodig om hen een goede plek in de samenleving te geven. Er spelen bij deze groep naast (o)ggz problematiek, vaak ook problemen het veiligheidsdomein, zoals overlast geven gedrag en in het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van wonen.

Voor goede hulp aan deze personen en hun omgeving is een gezamenlijke aanpak nodig. Gemeenten werken samen met onder andere GGZ, woningbouwcorporaties en politie aan het versterken van de totale keten van zorg, veiligheid en sociaal domein. Dit heeft geleid tot de zogenaamde Agenda Zorg en Veiligheid.

Vanaf september 2022 begeleiden en onderzoeken we vanuit de Programmalijn Inclusieve Samenleving voor minimaal drie jaar de uitvoering van de zogenoemde Agenda Zorg en Veiligheid. We begeleiden interprofessionele leerarena’s binnen deelprojecten op de thema’s vroegsignalering, integrale wijkaanpak, toerusten van de omgeving, passende woonconcepten en domeinoverstijgend samenwerken. Parrallel daaraan wordt door middel van kwalitatief onderzoek de ervaringen en verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals opgehaald om deze in de leerarena’s in te brengen, er gezamenlijk van te leren en door te ontwikkelen ten behoeve van betere hulp aan deze groep mensen in zeer kwetsbare positie, en een goed netwerk aan zorg om hen heen.