Interprofessioneel werken met jeugd: De professional out of the box

De lectoraten van Viaa organiseren een domeinoverstijgende conferentie over interprofessioneel werken rondom jeugd in de zorg, welzijn en educatie. Met o.a. Pauline Meurs, Saskia Wijsbroek en Joram Kaat.

Naast het plenaire programma bieden we twee rondes van parallelsessies aan.

Wat geeft jou kleur als professional? – Tonnis Bolks
In deze workshop gaan we aan de slag met het professionele identiteit-model van Manon Ruijters. Wat geeft jou onvervreemdbaar je kleur en vormt de verbinding tussen wie jij bent, het werk dat jij doet en de context waarin je dat doet? Aan de hand van een casus ontdek je je professionele zelf en je professionele frame. Op basis daarvan stellen we vast wat de meerwaarde is voor het interprofessioneel werken met jeugd.

Op welke stoel nemen wij plaats? – Els Bos-de Groot en Maarten van Garderen
Tijdens deze workshop gaan we met elkaar kijken naar welke stoel de jeugdige of een ouder zit en op welke stoel wijzelf meestal gaan zitten. Is dat een stoel die ons bevalt? Is dat een stoel die de jeugdige en zijn ouder(s) bevalt? Hoe kijken we naar praktijksituaties van jeugdigen en ouders? Welke positie nemen we daarbij in? Wat heeft dit te maken met de maatschappelijke- en eigen zienswijzen? Hoe komen we tot betekenisvolle relaties met jeugdigen en ouders?

Participeren, hoe dan? De Participatieladder! – Jeanine Tromp en Henk Grit
Bij projecten die over jongeren gaan, zouden jongeren actief betrokken moeten worden. Hoe je dat vormgeeft hangt van het project af, maar de participatieladder die in deze sessie praktisch wordt uitgewerkt geeft handvatten hoe je jongeren bij de verschillende projectfasen kunt betrekken.

Goede participatie voorbeelden?! – Aliza Damsma en praktijkpartners 
In de praktijk zijn al goede voorbeelden te vinden van hoe je jongeren effectief kunt betrekken bij onderzoek, beleid en onderwijs. In deze sessie verkennen we de succesfactoren van projecten waar de Jeugdraad van de gemeente Zwolle jongeren actief bij betrekt.

Elkaars taal leren spreken door de MIJ– Tanja van der Vinne
Kom jij als professional (complexe) vraagstukken tegen die vragen om het verbinden van taal en referentiekaders uit verschillende domeinen? Hoe kun je samen leren en ontwikkelen? De Master Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ) gaat in op het leren kennen van elkaars taal en het oog krijgen voor belangen en perspectieven van alle betrokkenen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In deze workshop maak je kennis met het programma van de MIJ. 

‘Ik ben meer dan jij ziet’ – Zingeving en de jeugd van tegenwoordig Annemiek de Jonge en Ingrid Plantinga
Vanuit je professie zie je een kind of jongere in één context. In deze workshop gaan we vanuit verschillende contexten kijken naar een casus om een breder beeld te krijgen van de jeugd en van hun zingevingsvragen. We bespreken de overkoepelende plek van zingeving en hoe dit van belang is voor de diverse werkvelden.

Meld je alvast aan: