Masterclass: De stem van de lerende in de maatschappij

Als iets duidelijk wordt in deze Covid-19 tijd, dan is het dat we in het onderwijs en daarbuiten smachten naar leren dat ertoe doet. De school, de klas is een samenleving in het klein. Daar wordt van elkaar geleerd. Zo niet formeel, dan zeker informeel en spontaan. Er vindt altijd vorming plaats. Gewild of ongewild.

De school zou bij uitstek een ontmoetingsplek moeten zijn voor kinderen om het leven te kunnen leren en ontdekken. Een oefenplaats tussen thuis en samenleving is van levensbelang. Niet om alle maatschappelijke problemen op te lossen, maar als vrijplaats en speelplaats om kinderen ‘in te leiden’ in de diverse dynamische wereld waarin we leven. Als zo’n vrije ontmoetingsplek ontbreekt lopen we het gevaar als samenleving dat samen leven als diverse mensen niet mogelijk is. De gevolgen zien we al om ons heen: de kansenongelijkheid neemt toe, diversiteit wordt niet als een winst gezien, maar een gevaar omdat hele bevolkingsgroepen elkaar niet meer écht ontmoeten. Er ontstaan breukvlakken tussen arm en rijk, laag en hoog opgeleid, wit en zwart en kwesties rond gender en mens- en wereldvisie vanuit verschillende levensbeschouwingen.

Het betekent dat je een brede opvatting als school moet hebben over leren. Het betekent dat de school een visie op levenswaardig leren zou moeten formuleren die dit denken stimuleert. Het betreft een leren dat verder gaat dan een kwalificerende toerusting op het vervolgonderwijs, maar zich ook  oriënteert op de samenleving en het kind de ruimte biedt  om als het ware zijn intrede te doen in de veranderende samenleving.

Interactief

Daarover gaat deze masterclass van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken. Via de live-chat gaan we graag met elkaar in gesprek en geven ook deze masterclass een interactief karakter.

 

 

 

Aanmelden

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u voorafgaand aan de masterclass een link naar de live-uitzending op 24 maart.

Interactief door live-chat

Tijdens de uitzending worden ook vragen van deelnemers aan de masterclass meegenomen en beantwoord. Reageer dus vooral via WhatsApp of in de live-chat op Youtube op de inhoud van de masterclass zo willen we er een interactief geheel van maken.