'Het glas halfvol'

Hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel

Vanuit de Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa nodigen wij u van harte uit voor de werkvelddag: ‘Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en positieve psychologie bijdragen aan herstel’.

Deze middag vindt plaats op 26 februari 2020, van 12.00u tot 17.00 op Hogeschool Viaa. De inschrijvingsperiode is verlopen. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met onderzoek@viaa.nl

In zorg en welzijn zijn positieve benaderingen populair. We hopen dat we door meer aandacht te geven aan wat iemand wél kan, aan wat wél goed gaat, met het idee dat er dan meer ruimte is voor ontwikkeling en herstel. Ook in onderzoek, beleidsontwikkeling en (kerkelijk) opbouwwerk werken we steeds vaker met een ‘waarderende’ aanpak. Waar komt die aandacht vandaan? En werkt het nu echt in de praktijk, of schieten we door in dit optimisme? Op deze werkvelddag verdiepen we ons in diverse positieve visies en delen we diverse praktijkvoorbeelden.

Sprekers:

 • Machteld Huber, Institute for Positive Health, over haar visie als grondlegger van positieve gezondheid
 • Ewoud de Jong, psychiater bij Eleos, over positieve psychologie in de GGZ

Deelsessies over o.a. de doorvertaling van ‘positieve gezondheid’ in lokaal beleid; waarderende gemeenteopbouw als instrument voor kerken; herstelgerichte projecten in de ggz etc.

Tijd  Onderdeel 
12.00 – 12.30 uur 
Ontvangst met broodjes

 
12.30 – 12.40 uur  
Opening

Door Marja Jager-Vreugdenhil 
12.40 – 14.00 uur 
Spreker 1 Machteld Hubert

Spreker 2 Ewoud de Jong 
Ruimte voor vragen uit de zaal 
14.00 – 14.15 uur 
Pauze met koffie

 
14.15 – 15.00 uur  Werksessie 1 
15.00 – 15.15 uur  Wisselmoment 
15.15 – 16.00 uur  Werksessie 2  
16.05 – 16.30 uur 
Plenaire terugkoppeling

O.l.v. Marja Jager-Vreugdenhil 
16.30 – 17.00 uur  Borrel en netwerkmoment 

 

WERKSESSIES:

 1. Pilot Netwerkgids in het licht van positieve gezondheid
  Door: Saskia Dulk (Netwerkgids, MEE IJsseloever) en Jeannette van Harten
  (opgeleid) ervarings-deskundige

Kwaliteit van leven, de kern van de pilot Netwerkgids; hoe draagt dit bij aan positieve gezondheid? Op die vraag geeft Saskia Dulk, Netwerkgids van MEE, samen met Jeannette van Harten, ervaringsdeskundige, antwoord in deze workshop.

De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Met als doel het vergroten van de mogelijkheden van passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Waarom is ‘volwaardig leven’ een relevant begrip in het licht van positieve gezondheid? Wat zijn de eerste resultaten van de pilot? Welke succesfactoren zien we? En wat kan een ervaringsdeskundige deelnemers meegeven over de meerwaarde van deze positieve aandacht voor passende zorg?

 1. Herstelcentrum De Ruimte – Een plek voor jezelf
  Door: Arvid Storm (ervaringsdeskundige RIBW Groep Overijssel) en Lesley Wintermans (ondersteunend vrijwilliger)

De Ruimte, een herstelcentrum in de Zwolse wijk De Pierik, heeft een open karakter: iedereen is welkom om mee te doen! Je kunt hier werken aan je herstelproces. Binnenlopen is heel laagdrempelig, bij de doordeweekse inloop. De Ruimte is een initiatief van cliënten en ervaringsdeskundigen van de RIBW Groep Overijssel. Recent valt De Ruimte binnen het ‘Netwerk Herstelacademie Zwolle’, samen met Stichting Focus en Lectoraat GGz en Samenleving (Hogeschool Windesheim). Arvid en Lesley vertellen tijdens deze sessie meer over het reilen en zeilen binnen De Ruimte. Zie voor meer informatie alvast de Facebookpagina van De Ruimte: https://www.facebook.com/pg/fresiastraat55Zwolle/events/?ref=page_internal

 1. Samen in beweging
  Door: Marianne Slagter (Psychosomatisch fysiotherapeut), Sylvia Bloemers
  (Voorzitter Stichting eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden) en Jenneke Bos
  (Medewerker Sportstimulering gemeente Kampen)

Tijdens deze actieve werksessie krijgt u informatie over het programma Bewegen op Recept en hoe de methodiek Positieve gezondheid toegepast wordt binnen dit programma van Vitaal IJsselmuiden. Ervaar zelf wat Positieve gezondheid voor u betekent tijdens deze interactieve bijeenkomst! 

Werkplaats Sociaal Domein werkt samen met GGD IJsselland, GGD Noord Oost Veluwe en Agora (Academische werkplaats Publieke Gezondheid) aan het project ‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’. In zes verschillende gemeenten gaan teams van inwoners, zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmedewerkers aan de slag met het vormgeven van verschillende activiteiten die gericht zijn op het in beweging krijgen van inwoners die daarbij ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt is hierbij de Positieve Gezondheid.

De komende drie jaar zullen deze gemeenten gaan werken met Welzijn op Recept. Eén van de gemeenten die meedoen is de Gemeente Kampen, waarbij we gaan leren van Bewegen op Recept.

 1. Godsbeeld en persoonlijkheidsproblematiek
  Door: Henk Stulp (Docent/onderzoeker Viaa)

In deze sessie geeft Henk Stulp op hoofdlijnen de resultaten weer van zijn promotiestudie naar het meten van Godsbeelden. Besproken worden verschillen in Godsbeeld tussen christelijke jongvolwassenen met en zonder persoonlijkheidsproblematiek, en de relatie tussen Godsbeeld en persoonlijkheid.

 1. Herkennen van zingeving als pijler voor (positieve) gezondheid
  Door: Aliza Damsma-Bakker (docent/onderzoeker lectoraat zorg en zingeving Viaa) en René van Leeuwen (lector zorg en zingeving Viaa)

In deze interactieve workshop verkennen de deelnemers zingeving als pijler in positieve gezondheid. Na een korte introductie gaan we met de deelnemers in aan de hand van een praktijksituatie aan de slag met het Diamantmodel (van Leeuwen, Leget & Vosselman, 2016). Dit is een model waarmee hulp- en zorgverleners zingevingsthema’s kunnen worden verkend en herkend.

 1. Waarderend onderzoeken in de praktijk
  Door: Marco Algera (onderzoeker lectoraat Samenlevingsvraagstukken Viaa), Ingrid Pouw (Docent Viaa) en Sjoerd Haga (Docent Viaa)

Waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) gaat op zoek naar wat er in positieve zin geleerd kan worden in een bepaalde context. Niet: ‘Wat zijn de knelpunten in de samenwerking?’, maar ‘Op welke momenten hebben we als team werkelijk goede samenwerking ervaren?’, ‘Wat werkt (wèl)?’ of ‘Welk element inspireerde je het meest om door te gaan?’ Twee begeleidingskundigen van Hogeschool Viaa hebben met deze methode van onderzoek ervaring opgedaan en willen die graag met het werkveld delen. De aanwezigen gaan aan den lijve meemaken hoe deze manier van onderzoek bedrijven werkt.

 1. Daar ben je! – Samen tot bloei komen
  Door: Else Roza (Met andere ogen – specialisten waarderende gemeenteontwikkeling)

De Maker van het leven geeft mensen een beeld om onszelf aan te spiegelen:  hij(zij) zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. We doen samen een klein participerend onderzoek naar wat bloei geeft aan ons leven. Wat voor rol spelen mensen en misschien zelfs God hierin? Hoe kun je bevorderen dat mensen samen tot leven komen? Zie: www.daar-ben-je.nl

 1. Agenda Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle
  Door: Marja Jager-Vreugdenhil (Lector Samenlevingsvraagstukken Viaa)

Deze ‘werkvelddag’ is een activiteit binnen de Werkplaats Sociaal Domein Regio Zwolle. In deze werksessie wordt de structuur van de werkplaats uitgelegd en heb je de gelegenheid om mee te denken over de kennis- en leeragenda voor de regio. Dus wil je meer weten over de werkplaats of heb je wensen over onderwerpen om samen op te pakken, praat dan mee in deze werksessie!