Inspiratie Bootcamp

Graag nodigt Hogeschool Viaa je op woensdag 11 oktober 2023 van 14:00 tot 17:00 uur uit voor een Inspiratie Bootcamp rondom het verbeteren van de basisvaardigheden. Benieuwd hoe je aandacht kunt besteden aan deze basisvaardigheden in je klas of op jouw school? Lees dan verder!

Tijdens deze bootcamp zullen onze collega’s met je in verschillende korte sessies nadenken over hoe je op je school aan de slag kunt met het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen rondom taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Speciaal voor directeuren en intern begeleiders, maar ook leerkrachten, is de sessie Zicht op ontwikkeling vormgegeven. Deze wordt aangeboden in twee delen, zodat er ook nog gekozen kan worden voor een andere sessie. 

Klik hier om je aan te melden voor de Inspiratie Bootcamp

Welke sessies kan je volgen?

Help!? Hoe geef ik vorm aan digitale geletterdheid op school?

Deze sessie wordt gegeven door Sander Dorst, docent educatieve technologie bij Hogeschool Viaa. Verder is hij werkzaam voor scholenstichting IRIS in Kampen.

Tijdens deze sessie gaan we ontdekken wat je nodig hebt om digitale geletterdheid in jouw klas of school vorm te geven en je leerlingen klaar te stomen voor de digitale toekomst. Dat doen we door het begrip digitale geletterdheid te vullen (theorie), maar ook door met verschillende materialen, apps en sites aan de slag te gaan (praktijk). Daarbij is er aandacht voor zowel het jonge kind als het oudere kind. 

Rekenen is leuker áls je denkt

Deze sessie wordt gegeven door Gert van Boven, docent rekenen bij Hogeschool Viaa. 

Rekenen wordt vaak gezien als een exact vak, waarbij het draait om het geven van ‘het goede’ antwoord. Zonde, want in het rekenonderwijs is juist het proces zo machtig interessant. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met rijke rekenproblemen, dit zijn problemen die je op verschillende manieren kunt oplossen. 

Rekenen: wat ertoe dóet!

Deze sessie wordt gegeven door Wiep Hoksbergen. Wiep is rekendocent op de Pabo van Hogeschool Viaa. Ook begeleidt hij basisscholen bij reken-verbetertrajecten.

We willen allemaal dat er goed rekenonderwijs gegeven wordt. Maar wat is dan precies ‘goed’? In deze sessie bekijken we verschillende aspecten die evidence-based bijdragen aan de zogenaamde gecijferdheid van kinderen, aan hogere resultaten en aan betere beheersing van de basisvaardigheden van rekenen. 

Eerste hulp bij Burgerschapsonderwijs

Deze sessie wordt gegeven door Tamme Spoelstra, docent burgerschap bij Hogeschool Viaa. 

Burgerschap zou je kunnen zien als de basis voor een democratische samenleving, want burgerschap versterkt kansengelijkheid en het streven naar rechtvaardigheid en vrede. De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor burgerschapsonderwijs vanuit de overheid. Maar hoe geef je dat concreet vorm en maak je dat passend in je klas, bij je eigen visie en de visie van je school? 

Hoe werk je met rijke teksten?

Deze sessie wordt gegeven door Emmy Liefting-IJzermans, docent taal bij Hogeschool Viaa.

In deze sessie maak je kennis met rijke teksten, maar wat zijn rijke teksten eigenlijk? Waarom zijn rijke teksten anders dan de teksten van begrijpend lezen? Waar kun je rijke teksten vinden? Hoe kan je rijke teksten inzetten in jouw taallessen? Op al deze vragen hopen we in deze sessie antwoord te geven.

Wat is het nut en belang van voorlezen?

Deze sessie wordt gegeven door Cees van Leeuwen, docent taal bij Hogeschool Viaa.

In deze sessie ontdekken we wat het belang en nut van voorlezen is. We duiken in verschillende kinderboeken en we geven je voorbeelden van praktische ideeën hoe je leesbevordering handen en voeten kan geven in je lessen.

Krijg zicht op de ontwikkeling van kinderen!

Deze sessie wordt gegeven door Cindy van Raalten, onderwijsadviseur en Specialist jonge kind bij Hogeschool Viaa. Voorheen begeleidde ze basisscholen als kwaliteitscoördinator. 

Zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen is essentieel om goed onderwijs te geven. Daarbij is het stellen en nastreven van passende ambitiedoelen en hierop sturen een belangrijke voorwaarde. Door te kijken vanuit het schoolniveau en daarna de vertaalslag te maken naar de groep en vervolgens de leerling hou je goed zicht op de ontwikkeling en is de kwaliteitszorg op orde.
Hoe je dit doet? En hoe je het team hierin meeneemt? Daar gaan we in de eerste workshopronde mee aan de slag.

Aansluitend zal een tweede ronde zijn, deze is aanvullend op de eerste maar ook los te volgen. Hier kijken we naar meer dan alleen de data van het LVS en methodetoetsen.
Dit is niet het enige wat telt om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kinderen binnen je groep of binnen de school. De informatie die de leerkracht bijvoorbeeld elke dag verzamelt tijdens de instructie en de observaties is minstens net zo belangrijk. Deze dagelijkse cyclus moet goed vormgegeven zijn binnen de school. In deze ronde gaan we aan de slag met deze korte cyclus en kijken daarbij naar hoe de leerkracht dit vorm geeft en hoe directie en IB hierop kan sturen.

Kosten

De kosten, inclusief hapje en drankje, voor de Inspiratie Bootcamp zijn €50,- per persoon.

Dit zal rond 31 oktober 2023 middels een machtiging van je rekening worden afgeschreven. Mocht je hier naderhand een factuur van willen ontvangen, dan kan je contact opnemen met evenementen@viaa.nl.