Inspiratiedag Sociaal Werk Onderzoek

Op 18 juni 2020 is er een Inspiratiedag Sociaal Werk Onderzoek! Bedoeld voor onderzoekers werkzaam bij lectoraten Sociaal Werk in Nederland. Op deze dag willen wij met elkaar  onderzoekstechnieken uitwisselen. Dat kunnen bijvoorbeeld vernieuwende vormen van dataverzameling zijn. Het doel is om interessante technieken te delen. Maar ook de onderliggende gedachte mag aan bod komen.