Sociaal werk-onderzoek ‘op afstand’

Online inspiratieochtend Platform Lectoren Sociaal Werk
Donderdag 18 juni a.s. van 9.00 – 12.15 via Microsoft Teams

PROGRAMMA

9:00 opening

9:10 keynote door dr. Judith Metz, lector Youth Spot – Jongerenwerk, met als titel: Opgroeien van sociaal werk onderzoek. Vanuit de internationale definitie nodigt Judith Metz uit tot reflectie over de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal werk.

9:30 ruimte voor vragen

9:50 korte pauze

10:00 ronde 1 keuze tussen sessies A en B

11:00 korte pauze – wisselen naar de volgende sessie

11:10 ronde 2 keuze tussen sessies C, D en E

12:10 sessies ronden af

SESSIES

A Bewustwording (on)mogelijkheden onderzoekstechniek online interviewen
Doelen bijeenkomst:
– bewustwording (on)mogelijkheden onderzoekstechniek interviewen online,
– gesprek met collega’s op gang brengen vanuit ethisch en onderzoekstechnisch perspectief a.d.h.v. ervaringsleren,
– tot gezamenlijk do’s en don’ts komen
Door: Elizabeth van Twist, Mirjam Karsten en Anne Kooiman – Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam

B Hoe organiseer je werkplaatsen online?
– Hoe organiseer je online grote bijeenkomsten?
– Hoe houd je online contact met betrokkenen?
– Hoe organiseer je online een conferentie?
Door: Willeke Manders, Dejan Todorovic en Jeremy Rijnders – Lectoraat Youth Spot Hogeschool Amsterdam

C Kwaliteitsevaluatie van actieonderzoek/ ontwerponderzoek
Ter afronding van de leergang Action research meets Design Research heb ik een paper geschreven over kwaliteitsevaluatie, deze wil ik graag verder ontwikkelen. Een webinar kan belangrijk input opleveren voor de verdere ontwikkeling en wederzijdse inspiratie.
Door: Jeroen Knevel – Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht

D Focusgroepen & diepte-interviews
De respondentengroep ouders zal centraal staan in deze bijdrage. Via deze dataverzamelings-technieken is met ouders gesproken over het opvoeden in deze tijd en waardenoriëntaties als onderlegger voor de opvoeding.
Door: Jeroen Pouw – Opvoeden voor de Toekomst Fontys Hogescholen

E Responsief evaluatief onderzoek
Vanuit mijn lectoraat richt ik me op een ‘responsief evaluatief’ onderzoek naar de toegankelijkheid van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met een functiebeperking of met een zorgverantwoordelijkheid. De uitkomsten van de panelgesprekken (en vragenlijsten afgenomen bij HvA medewerkers) worden gebruikt voor de ontwikkeling van een ‘toolkit’ voor medewerkers aan de HvA. Deze ‘toolkit’ zal hen een concrete richtlijn bieden voor hun handelen.
Door: Daniel Tempelman – Langdurige Zorg en Ondersteuning Hogeschool Amsterdam