Inspiratiedag Sociaal Onderzoek

Op 16 april 2020 is er een Inspiratiedag Sociaal Onderzoek! Bedoeld voor onderzoekers werkzaam bij lectoraten Sociaal Werk in Nederland. Op deze dag willen wij met elkaar uitwisselen over onderzoekstechnieken. Dat kunnen bijvoorbeeld vernieuwende vormen van dataverzameling zijn. Het doel is om interessante technieken te delen. Maar ook de onderliggende gedachte mag aan bod komen. Kom ook naar de Inspiratiedag!

10:00     Keynote over de stand van zaken van sociaal onderzoek
10:45     Ronde 1 & 2 van werksessieuitwisseling onderzoeksmethoden
12:30     Lunch
13:30     Ronde 3 & 4 van werksessieuitwisseling onderzoeksmethoden
15:15     Paneldiscussie
15:45     Pauze
16:00     Excursies in Zwolle e.o.
18:00     Gezamenlijke maaltijd (optioneel) 

Klik hier om je idee voor het delen van een onderzoekstechniek in te dienen
Klik hier om je aan te melden voor de inspiratiedag