Masterclass De stem van de lerende over het vormgeven aan levenswaardig leren (deel 1)

14 december 2022

In een tweedelige serie masterclasses gaan we je meenemen in ons begrip van levenswaardig leren in het onderwijs.

Levenswaardig leren heeft te maken met alles wat de moeite waard is om geleerd te worden. Het leren betreft niet alleen kennis, vaardigheden en houding. We zoomen vooral in op socialisatie: hoe bereid je de lerende voor op de snel veranderende wereld?  en persoonsvorming: hoe vormt de lerende zich in wereld? en de samenhang hierin?

Echter…veel kinderen, jongeren en studenten maken in de school en het onderwijs veel mee dat ze helemaal niet de moeite waard vinden om te leren. Hoe zit dat precies? Levenswaardig leren is betekenisvol leren rondom de grote vragen van deze tijd. Maar het is nog veel meer! In deze masterclasses hoor je het hoe, wat en waartoe van levenswaardig leren. Omdat wij denken dat het onderwijs niet langer kan zoals het nu gaat, het vraagt om transitie….step by step….leerling voor leerling, leraar voor leraar, team voor team en school voor school.

Meld je hier aan

Meer informatie

Deze masterclass zal gegeven worden door Ingrid Paalman en Tamme Spoelstra

De masterclass zal online komen op woensdagavond 14 december om 19:30 en duurt ongeveer één uur

Als aangemelde deelnemer ontvang je de link naar de masterclass.
Mocht je na afloop inhoudelijke vragen hebben dan kun je die sturen naar: onderzoek@viaa.nl