Slot-event Participatie Geïsoleerde Bewoners

Waar de mond vol van is…

De uitdrukking is natuurlijk “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over”. Begin 2017 zijn we enthousiast aan de slag gegaan met een onderzoek naar hoe initiatiefrijke bewoners (vrijwilligers) geïsoleerde bewoners zouden kunnen helpen weer te participeren en wat die eerste groep van professionals nodig heeft om dat te doen. Participatie van geïsoleerde bewoners stond toen en staat nog steeds in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. Ieders sociale hart is er vol van!  

Na anderhalf jaar ronden we het project anders af dan we vooraf gedacht hadden. Gaandeweg kwamen we erachter dat waar de mond zo vol van was, in de praktijk maar mondjesmaat onderzocht kon worden.  

We willen graag enerzijds aan betrokkenen terugkoppelen wat we wèl hebben kunnen ophalen aan waardevolle kennis. Anderzijds willen we graag samen met ‘het veld’ nadenken waarom de doelgroepen (initiatiefrijke dan wel geïsoleerde bewoners) zo moeilijk te benaderen waren en wat de rol van professionals en het sociale netwerk daarin soms is.  

U merkt: we stellen ons als onderzoekers kwetsbaar op – geheel passend bij de doelgroep overigens. Ook al is het project anders verlopen dan verwacht, we willen graag samen met u als betrokkene zoveel mogelijk lering eruit trekken. 

Omdat u uw betrokkenheid bij het project en het onderwerp eerder heeft laten blijken nodigen wij u uit om op de middag van 2 december 2019 samen uw en onze kennis te delen.  

Wanneer: 2 december, 14.30 – 17.00 uur
Waar: Hogeschool ViaaAssendorperdijk 11, Zwolle (de parkeerruimte is beperkt)
Lokaal H101
Toegang: gratis

Meld u alvast aan!