Congres 'Safe H(e)aven. Meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten

27 juni vond in het Provinciehuis van Overijssel het congres ‘Safe H(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’ plaats.

Het was een gevarieerde middag voor sociale professionals, beleidsmakers sociaal domein, studenten en docenten Social Work, onderzoekers en wetenschappers. Een middag waarin we met elkaar nadenken over de organisatie van veilige, beschermde ontmoetingsplaatsen midden in de wijk, waar contact is tussen kwetsbare mensen en hun buurtgenoten.

Aanleiding voor het congres was de afronding van het meerjarige project ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’. De uitkomsten van drie jaren onderzoek (participerende observatie, drie interviewrondes en een aantal leer- en ontwikkelbijeenkomsten) rondom vier ‘laagdrempelige buurtprojecten’ in de regio Zwolle werden gedeeld.

Uit het onderzoek is veel geleerd over de randvoorwaarden en bevorderende factoren voor het (op collectief niveau) organiseren van ontmoetingen tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of achtergrond in de GGz en hun buurtgenoten. En wat je überhaupt kunt verwachten van het contact dat vanuit die ontmoetingen ontstaat, zaken als diepgang, gelijkwaardigheid, duurzaamheid etc.

Lees een verslag van dit congres op de site van RIBW-Cliëntenportaal.

Download:

Beschikbare materialen

Wijsheid uit Zwolle – inleidend praatje bij het rapport door Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

Presentatie van de onderzoeksgroep bestaande uit Alke Haarsma, Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis en Marja Jager-Vreudenhil (team Viaa) & Femmianne Bredewold en Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek) – ‘Safe h(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’!

Project Netwerkondersteuning in buurt en wijk