Ben jij cultuursensitief?

Op woensdag 17 april  wordt van 15.00 tot 17.30 uur op Hogeschool Viaa het symposium Ben jij cultuursensitief? georganiseerd. Graag nodigen wij jou hiervoor uit!

Ook in Zwolle en omgeving wonen steeds meer mensen met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast is de eerste generatie gastarbeiders oud aan het worden en mogen we ook hen welkom gaan heten binnen zorg en welzijn. Dat vraagt om een cultuursensitieve houding. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe speelt jouw eigen achtergrond mee in de omgang met mensen uit een andere cultuur?

Tijdens een lezing en workshops bespreken we wat cultuursensitief werken is. Daarbij staat beschermjassen, een model voor transculturele hulpverlening, centraal. Het gaat in op wat je als een hulp- en zorgverlener nodig hebt voor een open gesprek met als kern: ruimte creëren voor diversiteit. Hierbij gaat het om hoe je veiligheid en warmte kunt bieden door mensen te ‘omhullen in het oude vertrouwde’ en daarmee zorgen voor verbinding.

Klik hier om je aan te melden voor dit symposium

Meer informatie

15.00 uur – Inloop
15.30 uur – Opening
15.45 uur – Lezing ‘Beschermjassen’
16.30 uur – Workshops door diverse mensen met verschillende culturele achtergronden
17.15 uur – Afronding
17.30 uur – Naborrel met hapjes uit verschillende culturen

In Zwolle wordt al jaren samengewerkt om ook richting ouderen met een migratieachtergrond uitnodigend te zijn. Daarom is in december 2023 een manifest 2.0. ondertekend door diverse zorg – en welzijnsorganisaties voor passende zorg en aandacht voor deze doelgroep. Hogeschool Viaa, WijZ Welzijn en Driezorg/ZGIJV zijn een aantal ondertekenaars van dit manifest en organiseren van daaruit dit symposium. Ook op ander vlak wordt samengewerkt en krachten gebundeld, zie: Ouderen met een migratie achtergrond (samenzwolle.nl)

Symposium cultuursensitief logos