Symposium 25 januari 'Zingeving in de GGZ: hoe dan?'

Een praktisch middagsymposium voor verpleegkundigen, sociaal werkers en voor hen die daarvoor worden opgeleid

Datum: 25 januari 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (inloop v.a. 12.30 uur)
Plaats: De Lindeboom,  Lindeboomsweg 1A, 7433 BH Schalkhaar

Het symposium wordt georganiseerd door het lectoraat Zorg en Zingeving (Viaa, Academie Healthcare) in samenwerking met Dimence en KICG

Sprekers

Jaap van der Stel

Jaap is senior onderzoeker bij GGZ inGeest/VUmc en lector GGZ en verbonden aan Hogeschool Leiden. Hij zal spreken over zingeving en zelfregulatie. Hoe relevant is zingeving voor persoonlijk herstel in de psychische gezondheidszorg?

Janneke Hengeveld-Slöetjes

Janneke is verpleegkundige in opleiding tot specialist GGZ (vis) en spreekt over het omgaan met zingeving in de praktijk van de hulpverlening.

René van Leeuwen

René is lector zorg en zingeving van Hogeschool Viaa. Hij zal ingaan op het ontwikkelen van zingevingsbekwaamheid van hulpverleners.

Dagvoorzitter is Hanneke Schaap-Jonker, rector van het Kennisinstituut christelijke GGZ (KICG)

Workshops

Workshopsronde 1 (14.45-15.45 uur)

 • Religieuze coping in de GGZHenk Stulp, psycholoog, senior docent Social Work bij Viaa en onderzoeker.
  In deze workshop wordt aan de hand van theorie en onderzoeksgegeven besproken wat we denken te weten van de mate waarin religie steunend dan wel belemmerend werkt in het omgaan met psychische moeite.
 • Van Zen naar herstelgericht behandelen: Oude wijn in nieuwe zakken?Luuk Heinsman, psychiater en Judith van Olst, senior psychiatrisch verpleegkundige. Verslavingspsychiatrie volwassenen, Zwolle, Stichting Dimence.
  Herstelgericht denken maakt onderscheid in functioneel, sociaal-maatschappelijk en persoonlijk herstel. Onderdelen zijn zelfregulatie en het aanleren van vaardigheden. Een accepterende, niet veroordelende basishouding met een optimistische en toekomstgerichte therapie is daarbij effectief. Deze benadering biedt een nieuwe kans om bij zingeving en geloof aan te sluiten. Onder het motto: ‘geloven is een werkwoord’, hebben patiënten de stilte van het klooster opgezocht. In de workshop willen wij ervaringen hierover delen.
 • Belijden, bestrijden of vermijden: hoe hanteer je geloof in de geestelijke gezondheidszorg? – Joke van Nieuw Amerongen-Meeuse, basisarts en als onderzoeker werkzaam bij de Universiteit voor Humanistiek en het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG).
  Tijdens deze workshop wisselen we ervaringen met elkaar uit over de plaats die geloof voor cliënten en patiënten in kan nemen tijdens hun ziekte. Aan de hand van een of meerdere cases gaan we in op de mogelijkheden en grenzen van de hulpverlener. Ook het principe ‘tegenoverdracht’ komt langs en we kijken of/hoe we dit kunnen herkennen en hoe hier mee om te gaan.
 • Tussen hemel en hel, religieuze ervaring en de bipolaire stoornis – Eva Ouwehand, geestelijk verzorger bij Altrecht GGZ en onderzoeker.
  Over het algemeen wordt in de psychiatrie niet ingegaan op de inhoud van psychoses. Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben ervaringen die op hen grote indruk maken en die een religieus of spiritueel karakter hebben. In deze workshop verkennen we of je wel zo gemakkelijk kunt onderscheiden wat ‘ziek’ of pathologisch is en wat authentiek religieus/spiritueel. We kijken naar een vruchtbare manier van omgaan met deze ervaringen.
 • Existentieel herstel en de taal van de ontmoeting – Ewoud de Jong, psycholoog, Eleos GGZ.
  In deze workshop wordt besproken wat we verstaan onder existentieel herstel. Eén van de vormen van herstel die binnen de hulpverlening door Eleos als specialist in christelijke ggz gethematiseerd wordt komt aan de orde. Ook wordt het accent gelegd op de houdingen van de cliënt en de hulpverlener die van belang zijn om de gezamenlijke ontmoeting vorm te geven. Aan deze workshop zal een ervaringsdeskundige deelnemen.

Workshopsronde 2 (16.00-17.00 uur)

 • Reflectieve competentie en zingeving in de zorg: waar persoonlijke waarden, beroepspraktijk en organisatiedoelen samenkomen. – Karin Kleiberg, Specialistisch Begeleider Thuis, Eleos GGZ.
  In deze workshop leer je hoe je bewust invulling kunt geven aan zingeving in de zorg, welke plaats persoonlijke waarden daarin krijgen en hoe dit afgestemd kan te worden op de beroepspraktijk en organisatiedoelen. Neem gerust een eigen casus mee met een ethisch dilemma of een langslepende zorgvraag op ethisch of levensbeschouwelijk gebied.
 • Werken met waarden – Derek Strijbos, psychiater, waarnemend geneesheer-directeur Dimence Groep en filosoof, post-doc onderzoeker, Faculteit filosofie Radboud Universiteit.
  Werken met Waarden is een initiatief van de Dimence Groep om in contact te komen met waarden in het werk. Het gaat om persoonlijke en professionele waarden in relatie tot de waarden van de ander (o.a. patiënten, collega’s en de organisatie). Waarden kunnen onder druk staan en met elkaar schuren. Hoe ga je als GGZ professional daarmee om? Ervaar jij ruimte om op adem te komen, te realiseren wat er gebeurt, en te begrijpen wat jouw rol hierin is? Hoe wil jij handelen in dit web van relaties?
 • Narratieve verpleegkunde – Jan Sitvast, senior docent en onderzoeker Hogeschool Utrecht, Faculteit gezondheidszorg, Instituut voor verpleegkundige Studies.
  Narratieve verpleegkunde: de uitgangspunten, de mogelijkheden, beperkingen. Introductie van praktische tools, zoals het levensloopinterview, gebruik van fotografie of fotokaarten. Deelnemers kunnen in tweetallen ervaren hoe foto’s een gesprek over je verwachtingen, dromen en herinneringen triggeren.
 • Omgaan met rituelen en symbolen in de hulpverlening – Berthilde van de Loosdrecht, Geestelijk verzorger bij Dimence GGZ.
  In deze workshop wordt in gegaan op de plaats van rituelen en symbolen in de (geestelijke) begeleiding van GGZ cliënten en wordt nagegaan hoe rituelen en symbolen een plaats kunnen hebben in de hulpverlening door de GGZ professional.

Verdere informatie en aanmelden

Kosten van het symposium bedragen: € 85,-, te voldoen op rekeningnummer NL19RABO0314622802 ten name van Stichting Viaa te Zwolle onder vermelding van de naam van het congres en de naam van de deelnemer. Uw definitieve deelname wordt definitief zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven.

Opgave kan via  j.faber@viaa.nl onder vermelding van achternaam, titels, voorletters/-naam, organisatie en functie.

Voor deelname aan het symposium ontvangt u twee accreditatiepunten voor het Registerplein (social work) en het Kwaliteitsregister (V&VN). Wilt u bij inschrijving uw lidmaatschapsnummer van het Kwaliteitsregister opgeven?

 • Per deelnemer een nieuw formulier invullen
 • Inschrijven workshops

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.