Jaarlijkse onderzoekswedstrijd - Hackaton

In het lectoraat Goede Onderwijspraktijken doen we, in gezamenlijkheid met scholengroep Hannah, onderzoek naar de onderzoekende houding van leraren en leerlingen.

Hiervoor maken we gebruik van een jaarlijkse onderzoekswedstrijd. Bij zo’n wedstrijd werken leerlingen van een basisschool 6-8 weken lang aan een ‘wicked problem’. Een vraagstuk dat onderzocht dient te worden en waarbij niet gelijk makkelijke antwoorden te vinden zijn.

De afgelopen twee schooljaren (20-22) zijn er twee onderzoekswedstrijden geweest. Tijdens het nadenken en onderzoeken over een ‘wicked problem’ leren leerlingen om samen te werken aan een vraagstuk, oefenen ze met de onderzoekende houding en worden ze uitgedaagd om op een creatieve manier te werk te gaan. Leerlingen geven aan dat goed samenwerken best lastig is!

In het schooljaar 2022-2023 zijn alle scholen van de vereniging uitgenodigd om mee te doen aan een hackaton. Een hackaton bevat een vraagstuk dat je in korte tijd (bij voorkeur een dag of twee dagen) wilt oplossen. Een zogenaamde ‘wicked problem’. Samenwerken, onderzoeken en creativiteit staan nog steeds centraal maar worden in een kort tijdsbestek uitgedaagd om tot een innovatieve oplossing te komen.

Voor deze hackaton hebben we een zevental stappen ontworpen met studenten en leerlingen, challenges genaamd. Deze challenges helpen je stap-voor-stap door een onderzoeksproces heen. Wil je ook aan de slag met de onderzoekende houding maar weet je nog niet goed hoe? Dan zijn deze challenges vrij te downloaden om een begin te maken in jouw klas of school met de onderzoekende houding.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!