Hogeschool Viaa en het onderwijs in de Corona periode

Vanaf 30 augustus 2021 mogen we als hoger onderwijs weer volledig open. Studenten en docenten hoeven geen 1,5 meter afstand te houden op de onderwijsinstelling.

Wel gelden de volgende regels:

  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte.
  • Preventief zelftesten blijft van belang.
  • Iedereen draagt een mondkapje buiten de les- en collegezalen.
  • Er gelden nog steeds strenge hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog.
  • Er komen looproutes in gebouwen, zodat contact beperkt blijft.
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.

Extra begeleiding in deze periode voor studenten

Iedere student heeft een eigen docent begeleider die extra aandacht heeft voor het welzijn van de student in deze bijzondere tijd. Daarnaast nemen daar ook de lesgevende docenten een rol in. De decanen en studentenpastor hebben aparte activiteiten en aandachtspunten opgesteld en die gedeeld met docenten en studenten. Zo proberen we samen naar elkaar om te kijken. Mocht je zorgen ervaren neem dan ook hierover contact op en blijf niet er mee rond lopen.

Veilig onderwijs in ons gebouw

Bij alle ingangen en op alle verdiepingen staan zuilen met ontsmettingsmiddelen. Er is een advies gegeven voor de looproute zodat we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen.

Mediatheek

Het is weer mogelijk om materialen te lenen in de mediatheek. Bij de ingang staan 10 mandjes die je kunt gebruiken om te lenen. Zolang er mandjes zijn, mag je materialen zoeken in de mediatheek. Als al de mandjes in gebruik, moet je even wachten. De boeken worden in principe uitgeleend voor 4 weken. De boeteregeling is weer gewoon in gang gezet, € 0,20 per boek, per dag. Mocht je de materialen echt niet op tijd kunnen inleveren, geef dit dan op tijd aan bij de mediatheek. mediatheek@viaa.nl. Studenten die langere tijd niet op school komen en veraf wonen, kunnen per mail aanvragen om boeken naar huis op te sturen: mediatheek@viaa.nl.

Studeren en stage lopen in het buitenland

Viaa is blij met studenten die de keuze maken om hun persoonlijke en professionele horizon te verbreden door een periode naar het buitenland te gaan. Gezien de situatie rond Covid-19 was er echter een besluit nodig welke bestemmingen verantwoord lijken, en voor welke bestemmingen Viaa geen toestemming geeft. Uitgangspunt van dit besluit is dat het voor de gezondheid van de studenten veilig (genoeg) moet zijn om naar het beoogde land te reizen. Maar ook dat Viaa geen verantwoordelijkheid kan nemen voor kosten die studenten mogelijk maken doordat ze vanwege veranderende omstandigheden vervroegd terug naar huis moeten of anderszins extra kosten moeten maken of belemmeringen ervaren.

Het reisadvies van de overheid is in die zin leidend, dat voor landen die code groen of geel sowieso toestemming wordt gegeven. Echter, in lijn met veel andere hogescholen, wordt door Viaa binnen Europa per situatie en land ook toestemming gegeven voor sommige bestemmingen met code oranje. Studenten dragen in alle gevallen zelf de verantwoordelijkheid voor de meerkosten (verzekering, annulering, omboeken, huisvesting) voor het verblijf in deze landen. De enige bestemming buiten Europa waarvoor toestemming wordt verleend is Dordt University in Iowa, VS. Dit wordt verantwoord geacht vanwege de lage bevolkingsdichtheid, lage besmettingscijfers en de hoge vaccinatiegraad. Dit besluit is in samenspraak met Dordt University tot stand gekomen.

Als een land onverhoopt van code groen/geel verandert code oranje, dan wordt op dat moment door het management van Viaa, in nauw overleg met de ICO en het international office, besloten hoe te handelen. Verandert een land naar code rood, dan moet de student terug naar huis. Ook hier geldt dat in alle gevallen de student verantwoordelijk blijft voor de extra kosten en maatregelen die dan genomen moeten worden.