Hogeschool Viaa en het onderwijs in de Corona periode

In het nieuwe studiejaar zijn er weer meer onderwijsactiviteiten op hogescholen en universiteiten. Sinds 15 juni was dit al het geval voor praktijkonderwijs, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten. Eventuele praktijklessen die niet online gegeven kunnen worden, worden gespreid over de week en de dag. Zo kunnen studenten gespreid reizen van en naar Hogeschool Viaa, en zorgen we dat het gebouw niet te druk wordt.

Hoe hebben we ons onderwijs ingericht?

In samenspraak met het ministerie van OCW, de Vereniging van Hogescholen, en de scholen in Zwolle zijn er afspraken gemaakt om de vervoersbewegingen te beperken (maximaal 20% van de reguliere omvang) en het gebouw zo in te richten dat de 1,5 meter gewaarborgd wordt. Op basis van deze afspraken heeft Viaa het rooster gemaakt. Alleen noodzakelijke lessen worden fysiek gegeven op de Hogeschool Viaa. Denk hierbij aan praktijklessen of lessen waar veel interactie gewenst is om je vak te leren. Hierbij ligt de focus op 1e jaars studenten i.vm. voorbereiding op hun 1e praktijkperiode, en om een samenwerkingsrelatie in de groep en met de docenten te kunnen opbouwen. In de tijdsblokken die dan nog over blijven is een keuze gemaakt voor onderwijs aan 2-4e jaars. Alle andere lessen worden online via MS Teams gegeven.

Uiteraard houden we 1,5 meter afstand in acht. Dat betekent dat lokalen zo zijn ingericht dat de 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Ook kunnen er ramen opengezet worden in de ingeroosterde lokalen. Ons ventilatiesysteem is recent helemaal vernieuwd, en voldoet aan de richtlijnen.

Extra begeleiding in deze periode voor studenten

Iedere student heeft een eigen docent begeleider die extra aandacht heeft voor het welzijn van de student in deze bijzondere tijd. Daarnaast nemen daar ook de lesgevende docenten een rol in. De decanen en studentenpastor hebben aparte activiteiten en aandachtspunten opgesteld en die gedeeld met docenten en studenten. Zo proberen we samen naar elkaar om te kijken. Mocht je zorgen ervaren neem dan ook hierover contact op en blijf niet er mee rond lopen.

Veilig onderwijs in ons gebouw

Bij alle ingangen en op alle verdiepingen staan zuilen met ontsmettingsmiddelen. Er is een advies gegeven voor de looproute zodat we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen.

Bij de toiletten staan mondkapjes die je eventueel kunt dragen, omdat op de toiletten 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Alle lokalen en kantoren zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden, en er geventileerd kan worden.

Advies over het gebruik van openbaar vervoer

Het is mogelijk om gebruik te maken van de treinen. Een mondkapje is hierbij verplicht. We adviseren om vanaf station Zwolle te lopen naar Hogeschool Viaa. Dat is ongeveer 10 minuten. Op die manier ontlast je de bussen. Natuurlijk is het ook mogelijk om de fiets te pakken. De fietsenstalling is tijdelijk naar buiten verplaatst, zodat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden.

Studieplekken in het gebouw

Ja, dat is mogelijk op basis van reservering. Voorlopig is er voldoende ruimte in de mediatheek. Er zijn 44 studieplekken: 35 studieplekken met een vaste pc, 9 studieplekken, waar je met je eigen laptop mag studeren. Je kunt ze per dag of halve dag reserveren voor de komende week. Ga via Chrome naar Topdesk: https://viaa.topdesk.net/tas/public.

Mediatheek

Het is weer mogelijk om materialen te lenen in de mediatheek. Bij de ingang staan 10 mandjes die je kunt gebruiken om te lenen. Zolang er mandjes zijn, mag je materialen zoeken in de mediatheek. Als al de mandjes in gebruik, moet je even wachten. De boeken worden in principe uitgeleend voor 4 weken. De boeteregeling is weer gewoon in gang gezet, € 0,20 per boek, per dag. Mocht je de materialen echt niet op tijd kunnen inleveren, geef dit dan op tijd aan bij de mediatheek. mediatheek@viaa.nl. Studenten die langere tijd niet op school komen en veraf wonen, kunnen per mail aanvragen om boeken naar huis op te sturen: mediatheek@viaa.nl.

Studeren en stage lopen in het buitenland

Vanwege de internationale reisbeperkingen, de onzekerheid over hoe de coronapandemie zich ontwikkelt en de kwaliteit van de gezondheidszorg in veel verre bestemmingen, is besloten om reizen voor studie en stage binnen en buiten Europa te cancelen voor het voorjaar van 2021. Voor een aantal bestemmingen in Europa geldt niet dat de gezondheidszorg te wensen over laat. Toch wordt ook voor reizen binnen Europa geen toestemming gegeven. De onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie en in het verlengde daarvan het reisbeleid van de diverse overheden, én de beperkte mogelijkheden bij de partnerinstellingen, zijn reden om geen internationale stages en studie toe te staan. Studenten die plannen hadden voor internationale studie en/of stage in het voorjaar van 2021, hebben in overleg met hun coördinator al een alternatief plan gemaakt.