Hogeschool Viaa en het onderwijs in de Corona periode

Het gebouw is weer open, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is.

  • Mondkapjes zijn verplicht in en buiten het lokaal
    Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar op alle publieke locaties. Als hogeschool moeten we voldoen aan de wettelijke plicht om mondkapjes te dragen ín het lokaal, en buiten het lokaal.
  • Docenten die voor de klas staan, en 1,5 meter kunnen houden mogen het mondkapje afdoen tijdens het lesgeven.
  • Gebruik type II mondkapjes (dus geen stoffen mondkapjes)
    Het gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt afgeraden. Het advies is om medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapjes) te dragen. Medische mondneusmaskers van type II of IIR hebben de voorkeur. Het belangrijkste is dat je de mondkapjes goed gebruikt, dus altijd de neus, mond en kin bedekt.

Waarom moet ik een mondkapje overal in het gebouw dragen?
De overheid wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De omikronvariant is zeer besmettelijk. Als je een medisch mondkapje draagt, bescherm je jezelf tegen besmetting en bescherm je de mensen om je heen. Als zij een mondkapje dragen, beschermen ze jou. Vraag daarom studenten en/of collega’s om een mondkapje te dragen!

Wanneer moet ik in quarantaine
Je gaat thuis in isolatie als je positief getest bent op corona. Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn, hoor van de GGD. Voor de andere situaties gelden quarantaineregels. Je gaat soms 10 dagen in quarantaine. Bijvoorbeeld als je in de buurt was van iemand met corona. Je kunt de quarantaine verkorten als je op dag 5 een test laat doen bij de GGD die negatief is.

Let op: je bent uitgezonderd van de quarantaine wanneer je langer dan 1 week geleden een boostervaccin hebt gehad en geen klachten hebt. Of als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent en geen klachten hebt.

Meer informatie hierover ontvang je via je academie.

Extra begeleiding in deze periode voor studenten

Iedere student heeft een eigen docent begeleider die extra aandacht heeft voor het welzijn van de student in deze bijzondere tijd. Daarnaast nemen daar ook de lesgevende docenten een rol in. De decanen en studentenpastor hebben aparte activiteiten en aandachtspunten opgesteld en die gedeeld met docenten en studenten. Zo proberen we samen naar elkaar om te kijken. Mocht je zorgen ervaren neem dan ook hierover contact op en blijf niet er mee rond lopen.

Veilig onderwijs in ons gebouw

Bij alle ingangen en op alle verdiepingen staan zuilen met ontsmettingsmiddelen. Er is een advies gegeven voor de looproute zodat we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen.

Mediatheek

Het is weer mogelijk om materialen te lenen in de mediatheek. Bij de ingang staan 10 mandjes die je kunt gebruiken om te lenen. Zolang er mandjes zijn, mag je materialen zoeken in de mediatheek. Als al de mandjes in gebruik, moet je even wachten. De boeken worden in principe uitgeleend voor 4 weken. De boeteregeling is weer gewoon in gang gezet, € 0,20 per boek, per dag. Mocht je de materialen echt niet op tijd kunnen inleveren, geef dit dan op tijd aan bij de mediatheek. mediatheek@viaa.nl. Studenten die langere tijd niet op school komen en veraf wonen, kunnen per mail aanvragen om boeken naar huis op te sturen: mediatheek@viaa.nl.

Studeren en stage lopen in het buitenland

Viaa is blij met studenten die de keuze maken om hun persoonlijke en professionele horizon te verbreden door een periode naar het buitenland te gaan. Gezien de situatie rond Covid-19 was er echter een besluit nodig welke bestemmingen verantwoord lijken, en voor welke bestemmingen Viaa geen toestemming geeft. Uitgangspunt van dit besluit is dat het voor de gezondheid van de studenten veilig (genoeg) moet zijn om naar het beoogde land te reizen. Maar ook dat Viaa geen verantwoordelijkheid kan nemen voor kosten die studenten mogelijk maken doordat ze vanwege veranderende omstandigheden vervroegd terug naar huis moeten of anderszins extra kosten moeten maken of belemmeringen ervaren.

Het reisadvies van de overheid is in die zin leidend, dat voor landen die code groen of geel sowieso toestemming wordt gegeven. Echter, in lijn met veel andere hogescholen, wordt door Viaa binnen Europa per situatie en land ook toestemming gegeven voor sommige bestemmingen met code oranje. Studenten dragen in alle gevallen zelf de verantwoordelijkheid voor de meerkosten (verzekering, annulering, omboeken, huisvesting) voor het verblijf in deze landen. De enige bestemming buiten Europa waarvoor toestemming wordt verleend is Dordt University in Iowa, VS. Dit wordt verantwoord geacht vanwege de lage bevolkingsdichtheid, lage besmettingscijfers en de hoge vaccinatiegraad. Dit besluit is in samenspraak met Dordt University tot stand gekomen.

Als een land onverhoopt van code groen/geel verandert code oranje, dan wordt op dat moment door het management van Viaa, in nauw overleg met de ICO en het international office, besloten hoe te handelen. Verandert een land naar code rood, dan moet de student terug naar huis. Ook hier geldt dat in alle gevallen de student verantwoordelijk blijft voor de extra kosten en maatregelen die dan genomen moeten worden.