Vanaf leerjaar 2020-2021 biedt Hogeschool Viaa een honoursprogramma aan. Een programma dat professionals (in opleiding)
uitdaagt om, als mens en professional, verder te ontwikkelen zodat iedere deelnemer

  • kan groeien naar zijn of haar niveau van excellentie;
  • van betekenis kan zijn en impact kan maken voor zichzelf, de ander;
  • anders te denken, anders te kijken en anders te doen.

Door nieuwe perspectieven aan te nemen en dichter bij de ware ik te
komen kleuren deze professionals de wereld om hen heen.

Het programma

Het éénjarige programma (10 ECTS) is extracurriculair, waarbij op vrijwillige basis wordt deelgenomen.
Toelating tot het programma vindt plaats middels selectie.

In het programma staan de onderstaande onderdelen centraal

  • Inspirerende masterclasses van topsprekers.
  • Bezoeken aan congressen, musea en symposia.
  • Unieke en gepersonaliseerde leerervaringen.
  • Een complex project / vraagstuk.
  • Een veilig en uitdagend leerklimaat met persoonlijke begeleiding.

Aanmelden

Meedoen aan het programma? Voor leerjaar 2020 2021 moet je student of werkzaam zijn op Hogeschool Viaa en tenminste in het tweede jaar zitten. Is dit het geval, schrijf dan een motivatiebrief en stuur het toe naar hp@viaa.nl.

Wanneer u werkgeldpartner bent van Viaa en betrokken wilt zijn bij dit programma. Neem contact op via 038-4255542 en vraag naar de projectleider van het programma of stuur een mail naar hp@viaa.nl