Hotspot Westerveld gaat op volle kracht door

Met enorme creativiteit en aanpassingsvermogen van alle betrokkenen is de samenwerking rondom Hotspot Westerveld doorgegaan. Social Work docent Albert en onderzoeker-docent Christel werkten ook mee met de praktische vormgeving van interventies door de Dorpsverbinders. Twee groepen studenten Social Work van Viaa deden onderzoek naar deze interventies. Daarmee brachten ze in beeld wat bewoners van de dorpen zelf vonden van de interventies, belangrijke feedback voor de ‘cyclische interventieagenda’ die Gemeente Westerveld samen met WMW vormgeeft. Bijeenkomsten hiervoor vonden online plaats, in Teams. In het najaar hopen we hier met een aantal beleidsmakers uit andere gemeenten een werkbezoek te houden, om de werkwijze van Westerveld te delen en van elkaar te leren.