Lectoraat Goede Onderwijspraktijken

Wanneer ben je geslaagd? Als de toets dat aangeeft? Of als je je zelfstandig kunt redden in de samenleving? Steeds meer scholen zoeken naar een combinatie van deze twee. Daarom doet het lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoek naar het vormende van goede onderwijspraktijken in het basisonderwijs. De resultaten vertalen we naar zowel de beroepspraktijk als de beroepsopleiding, zodat jij als leraar de verbinding kunt leggen tussen inhoud en persoon.

Van oudsher leren kinderen op de basisschool lezen, schrijven en rekenen. In acht jaar tijd wordt er een sterke basis gelegd voor de toekomst. Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken verstevigt deze basis met technieken en methoden voor persoonlijke vorming. Daarbij ontdekken leraren wie zij zijn en wat zij samen met het schoolteam, de schoolleiding en ouders kunnen doen om talenten van kinderen te ontplooien. Doel is dat kinderen hun kennis en vaardigheden optimaal inzetten en zich als actieve burgers ontwikkelen binnen onze maatschappij.

Actuele onderzoeksthema's

Als lectoraat willen we het verschil maken. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Daarom richten we ons op actuele thema’s:

Goede onderwijspraktijken
De persoon van de leraar
Burgerschapsvorming

Van opleiding tot beroepspraktijk

Met onze goede onderwijspraktijken proberen we zoveel mogelijk onderwijsprofessionals te bereiken:

  • We delen onze onderzoeksresultaten in publicaties en bieden praktische methoden en technieken waarmee onderwijsprofessionals hun lessen kunnen verrijken binnen zowel de beroepspraktijk als de beroepsopleiding.
  • We begeleiden basisscholen en (aanstaande) leraren op het gebied van goed vormend onderwijs. Dit doen we met en voor de opleidingsscholen. Zo leren we van en met elkaar over goede onderwijspraktijken en kunnen we kinderen tot hun recht laten komen met het oog op hun toekomst in de samenleving.
  • We maken deel uit van de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Door praktijk en theorie bij elkaar te brengen, zorgen we ervoor dat opleidingen actueel zijn en de nieuwe generatie professionals bij de tijd blijft.

In de bundel Viaa Onderzoekt, die in het najaar van 2019 gepubliceerd is, zijn een viertal artikelen van het lectoraat opgenomen. Te weten; Interview lector Ingrid Paalman, Professionele dilemma’s van bestuurders, Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en Een nieuwe kijk op kunstonderwijs – Kunst in leren

Meer weten?

Wil je meer weten over het lectoraat Goede Onderwijspraktijken? Neem dan contact met ons op via het secretariaat:

Moniek Zantinge & Nelleke Knol-Horst

Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretariaat Kennis Office
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl

 

Meer informatie