Adviesraad Vormend Onderwijs

Aan het lectoraat is een adviesraad verbonden die het lectoraat ondersteunt met adviezen en commentaar.

In de adviesraad van het lectoraat Vormend Onderwijs hebben zitting:

De heer Dr. Ir. J.S. (Jaap) van den Berg
voormalig centraal directeur, verbonden aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès, Amersfoort

De heer Prof. dr. A.L. Th. (Ad) de Bruijne
hoogleraar ethiek, verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (GKV)

Mevrouw Dr. A. (Anneke) de Wolff
beleidsadviseur bij het ministerie OCW