Publicaties

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken geeft diverse publicaties uit. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties.

Publicaties 2020

Spoelstra, T. (15 december 2020). Ontwikkel tegendraadse visie op burgerschapsvorming. Reformatorisch Dagblad

Paalman, I. (10 december 2020). Podcast: De stem van de lerende. Platform Samen Opleiden

Paalman, I. (2020). ‘De stem van de lerende: luisteren, leren en leiden in tijden van verandering.’ En: ‘De stem van de lerende is een ‘way of being’.’ In: Van Twaalf tot Achtien.

Paalman, I. (2020). PET-talk ‘De stem van de Lerende.’ www.platformsamenopleiden.nl  

Paalman, I. (2020). School is de plek van verbinding! OJ Actueel 

Spoelstra, T. (2020). Om te groeien heeft de schoolcultuur een goede bedding nodig! Naar aanleiding van onderzoek bij ARS te Hardenberg en GBS de Morgenster

Online masterclass (2 september 2019). ‘De stem van de lerende over leiderschap in het onderwijs’: Youtube

Goede Onderwijspraktijken (2020). School blijkt dé plek voor ontmoeting en verbinding. Leren vanuit de toekomst voor het heden van ons onderwijs. Een blik op Covid-19 vanuit de toekomst.

Goede Onderwijspraktijken (2020). Reactie op de Brief vanuit de Toekomst voor het heden van het onderwijs.

Paalman, I. (2020 juni). Ervaringen in coronatijd: ruimte geven aan de stem van leerlingen. Van twaalf tot achttien.

Spoelstra, T., & Paalman, I. (2020). Door de toenemende overheidsinvloed gaan scholen steeds meer op elkaar lijken. Dat doet geen recht aan de diversiteit in de samenleving. Het onderwijs moet zich afvragen wie het voor een naaste kan zijn. Friesch Dagblad.

W. Jongstra, T. Spoelstra, I. Pauw. (2020). De kracht van jeugdliteratuur. Een verkenning naar de betekenis van jeugdliteratuur voor het burgerschapsonderwijs. Veerkracht, 1, 18-21.

I. Paalman (2020). De stem van de lerende zichtbaar maken – Lectorale rede

I. Paalman & T. Spoelstra (2020). Geef school vrijheid bij invulling vak burgerschap – Artikel in het Reformatorisch Dagblad.

W. Jongstra, T. Spoelstra, R. Aantjes, I. Pauw & B. de Muynck. (2020) Onderzoeksverslag. Een verkenning naar de rol van jeugdliteratuur in de persoonsvormende en socialiserende functie van het basisonderwijs. 

Publicaties 2019

T. Bolks (2019). Kijk op goed onderwijs – Een inventarisatieonderzoek naar de theorie en de praktijk (binnen het samenwerkingsverband Scope) van goed onderwijs

In de bundel Viaa Onderzoekt, die in het najaar van 2019 gepubliceerd is, zijn een viertal artikelen van het lectoraat opgenomen. Te weten; Interview lector Ingrid Paalman, Professionele dilemma’s van bestuurders, Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en Een nieuwe kijk op kunstonderwijs – Kunst in leren

T. Spoelstra, M. Peltenburg & J. Castelijns (2019). Handreiking Interprofessioneel Moreel Beraad – Een uitvloeisel van ‘Omgaan met Professionele Dilemma’s van bestuurders’. RADIANT

H. Bakker (CHE), J. Biersteker (Viaa), R. de Graaf (CHE), T. Spoelstra (Viaa) (2019). Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Levensbeschouwelijke dimensie van Persoonlijk Meesterschap – RADIANT.
Op te vragen via t.spoelstra@viaa.nl

Anneke Meester-van Laar, G. D. Bertram-Troost, J. Hoogland, D. J. de Ruyter (2019). What’s the problem? Investigation of Dutch policy statements in search of causes of stagnating citizenship education. Beliefs and PracticesLEARN! – Education, identity and diversityPolitical Science and Public AdministrationNew Public Governance (NPG)Educational Studies. 10.1177/1746197919833373.

Pettenburg, M., Spoelstra, T. en Castelijns, J. (Juni 2019) Professionele dilemma’s van bestuurders. Schoolmanagement.

Ludie Gootjes (red.) (2019). Kunst in Leren. Authentiek kunstonderwijs vanuit Persoonlijke Meesterschap. Zwolle: Lectoraat Goede Onderwijspraktijken. ISBN 978-90-75545-87

Publicaties 2018

Buit, P., & Spoelstra, T. (2018).Onze school is Present. Methode voor Basisonderwijs.

Amersfoort: Stichting Present Nederland. Present heeft een kant-en- klare lesmethode ontwikkeld voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden. Deze methode bevat een leerlijn voor alle groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 en sluit aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet.

Meester-van Laar, A., Timmerman-Prins, S. H., & Hoogland, J. (2018). Opbrengsten van kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van een recent ontwikkelde lesmodule ‘Onze School is Present’ voor basisscholen.
Amersfoort: Stichting Present Nederland.

Gootjes-Klamer, L (2018). Kunst in leren. Zwolle: Lectoraat Goede onderwijspraktijken (drukproef).

Spoelstra, T. (2018). ‘Het vrijgemaakt onderwijs en de burgerschapsopdracht in historisch perspectief’. Radix 44, 1, p. 48-60. onderzoeksrapport

Publicaties 2017

Publicaties 2017

Tevreden met goed onderwijs? De beperkte maakbaarheid van onderwijs. Jan Hoogland (red.). (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017, Dixitreeks nr. 10).

Themanummer (Volume 16, uitgave maart 2017) van Christian Higher Education  ‘A distinctive of Christian Higher Education: Educating for vocation‘. Het nummer bevat een aantal lezingen die gehouden zijn tijdens IAPCHE Europe conferentie in april 2016.

Publicaties 2016

Greijdanus en het Plusdocument: een tussenstand. Hoogland, J., Odding, J., Oosterhuis-Stoit, J. & Spoelstra, T., (Viaa, Zwolle 2016).

Behoeften en Richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Els Bos-de Groot (Academie Social Work & Theologie/Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) & Tanja van der Vinne (Educatieve Academie/Lectoraat Vormend Onderwijs), juni 2016.

Een roeping is breder dan verkondiging en evangelisatie“, interview met Jan Hoogland op CiP, 10 februari 2016.

Spoelstra, T.,  Verbondsonderwijs. Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs tot 1985 (Amsterdam, Vrije Universiteit 2016).

Maden, F., van der, Luijbregts, M. L., & Spoelstra, T. (2016). Leren met aandacht (projectplan). Utrecht: CEPM.

Bor, L. e.a. , DRAAIBOEK IAPCHE CONFERENTIE, ‘CHALLENGING VOCATION IN HIGHER EDUCATION’ 12 – 15 APRIL 2016, BIEZENMORTEL)

Biersteker, J, F. van de Bos en T. Spoelstra, Profiel Christelijke identiteit (Zwolle 2016)

Archief Publicaties