Adviesraad Vormend Onderwijs

Aan het lectoraat is een adviesraad verbonden die het lectoraat ondersteunt met adviezen en commentaar.

In de adviesraad van het lectoraat Vormend Onderwijs hebben zitting:

De heer Dr. Ir. J.S. (Jaap) van den Berg
voormalig centraal directeur, verbonden aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Br├Ęs, Amersfoort

De heer Prof. dr. A.L. Th. (Ad) de Bruijne
hoogleraar ethiek, verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen (GKV)

Mevrouw Dr. A. (Anneke) de Wolff
beleidsadviseur bij het ministerie OCW