Publicaties Lectoraat Goede Onderwijspraktijken (vh Vormend Onderwijs)

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken (vh Vormend Onderwijs) geeft diverse publicaties uit. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties.

Publicaties 2017

Tevreden met goed onderwijs? De beperkte maakbaarheid van onderwijs. Jan Hoogland (red.). (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017, Dixitreeks nr. 10).

Themanummer (Volume 16, uitgave maart 2017) van Christian Higher Education  ‘A distinctive of Christian Higher Education: Educating for vocation‘. Het nummer bevat een aantal lezingen die gehouden zijn tijdens IAPCHE Europe conferentie in april 2016.

Publicaties 2016

Greijdanus en het Plusdocument: een tussenstand. Hoogland, J., Odding, J., Oosterhuis-Stoit, J. & Spoelstra, T., (Viaa, Zwolle 2016).

Behoeften en Richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Els Bos-de Groot (Academie Social Work & Theologie/Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) & Tanja van der Vinne (Educatieve Academie/Lectoraat Vormend Onderwijs), juni 2016.

Een roeping is breder dan verkondiging en evangelisatie“, interview met Jan Hoogland op CiP, 10 februari 2016.

Spoelstra, T.,  Verbondsonderwijs. Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs tot 1985 (Amsterdam, Vrije Universiteit 2016).

Maden, F., van der, Luijbregts, M. L., & Spoelstra, T. (2016). Leren met aandacht (projectplan). Utrecht: CEPM.

Bor, L. e.a. , DRAAIBOEK IAPCHE CONFERENTIE, ‘CHALLENGING VOCATION IN HIGHER EDUCATION’ 12 – 15 APRIL 2016, BIEZENMORTEL)

Biersteker, J, F. van de Bos en T. Spoelstra, Profiel Christelijke identiteit (Zwolle 2016)

Archief Publicaties