Publicaties

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken geeft diverse publicaties uit. Hieronder een overzicht van de meest recente publicaties.

Publicaties 2018

Buit, P., & Spoelstra, T. (2018).Onze school is Present. Methode voor Basisonderwijs.

Amersfoort: Stichting Present Nederland. Present heeft een kant-en- klare lesmethode ontwikkeld voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden. Deze methode bevat een leerlijn voor alle groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 en sluit aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet.

 

Meester-van Laar, A., Timmerman-Prins, S. H., & Hoogland, J. (2018). Opbrengsten van kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van een recent ontwikkelde lesmodule ‘Onze School is Present’ voor basisscholen.
Amersfoort: Stichting Present Nederland.

Gootjes-Klamer, L (2018). Kunst in leren. Zwolle: Lectoraat Goede onderwijspraktijken (drukproef).

Spoelstra, T. (2018). ‘Het vrijgemaakt onderwijs en de burgerschapsopdracht in historisch perspectief’. Radix 44, 1, p. 48-60. onderzoeksrapport

Publicaties 2017

Publicaties 2017

Tevreden met goed onderwijs? De beperkte maakbaarheid van onderwijs. Jan Hoogland (red.). (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017, Dixitreeks nr. 10).

Themanummer (Volume 16, uitgave maart 2017) van Christian Higher Education  ‘A distinctive of Christian Higher Education: Educating for vocation‘. Het nummer bevat een aantal lezingen die gehouden zijn tijdens IAPCHE Europe conferentie in april 2016.

Publicaties 2016

Greijdanus en het Plusdocument: een tussenstand. Hoogland, J., Odding, J., Oosterhuis-Stoit, J. & Spoelstra, T., (Viaa, Zwolle 2016).

Behoeften en Richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Els Bos-de Groot (Academie Social Work & Theologie/Centrum voor Samenlevingsvraagstukken) & Tanja van der Vinne (Educatieve Academie/Lectoraat Vormend Onderwijs), juni 2016.

Een roeping is breder dan verkondiging en evangelisatie“, interview met Jan Hoogland op CiP, 10 februari 2016.

Spoelstra, T.,  Verbondsonderwijs. Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs tot 1985 (Amsterdam, Vrije Universiteit 2016).

Maden, F., van der, Luijbregts, M. L., & Spoelstra, T. (2016). Leren met aandacht (projectplan). Utrecht: CEPM.

Bor, L. e.a. , DRAAIBOEK IAPCHE CONFERENTIE, ‘CHALLENGING VOCATION IN HIGHER EDUCATION’ 12 – 15 APRIL 2016, BIEZENMORTEL)

Biersteker, J, F. van de Bos en T. Spoelstra, Profiel Christelijke identiteit (Zwolle 2016)

Archief Publicaties