Beleidsmakers in de zorg

Aandacht als het gaat om zingeving van de zorgprofessional voor de zorgvrager is niet altijd vanzelfsprekend. Persoonlijke- en omgevingsfactoren kunnen daarbij in de weg staan. Dit kan de bezieling van de zorgverlener onder druk zetten. Ook ervaren zorgverleners verlegenheid in het omgaan met levens- en zingevingsvragen van zorgvragers. Als beleidsmaker moet je hier iets mee.

Wat doen we voor jou?

In de meeste zorgorganisaties staat aandacht voor de mens achter de zorgvrager hoog in het vaandel. Het staat in het beleid, bijvoorbeeld als kernwaarde. In de praktijk is het alleen nog niet altijd zo makkelijk dit zichtbaar te maken. Hoe ontstaat samenwerking tussen zorgpersoneel een geestelijke verzorging? Aandacht voor zingeving implementeert niet zichzelf.

Vaak lukt iets niet omdat je iets niet weet. Maar wat je niet weet kun je onderzoeken. Het lectoraat doet met zorginstellingen praktijkonderzoek naar manieren om aandacht voor zingeving te implementeren in het handelen van zorgprofessionals. En naar de bevorderende en belemmerende factoren in de werkomgeving. Zodat beleid, educatie en implementatie wel kunnen lukken.

Een voorbeeld is de invoering en toerusting van een ‘verpleegkundige aandachtsvelder zingeving’ in een algemeen ziekenhuis. Meer informatie hierover vind je in het projectverslag.

Nut en noodzaak van zorg en zingeving

Aandacht voor de zingevingsbehoeften en zingevingsvragen van zorgvragers blijkt bij te dragen aan hun welbevinden en vermogen tot herstellen. Het is ook een positieve bijdrage aan een goede zorgrelatie. Niemand wil immers als een nummer behandeld worden. Maar bovenal is het een goede manier om zorgvragers serieus te nemen, met openheid en respect. En dat verdient ieder mens.

Zorginstellingen zijn op dit punt vaak in ontwikkeling, bijvoorbeeld in de eerstelijns zijn. Hoe vinden verschillende zorgverleners elkaar op dit gebeid? Hiervoor kunnen verschillende tools en werkprocessen ingezet worden. In samenwerking met zorginstellingen ontwikkelt het lectoraat de kennis en de praktijk die hiervoor nodig zijn.

Een actueel voorbeeld hiervan is het actieonderzoek zinvol samenwerken in de thuissituatie. Of bekijk onze andere projecten.

Ga direct naar