Docenten Health Care

Het lectoraat levert met haar werk een bijdrage aan de missie van Hogeschool Viaa die is samengevat in de slogan ‘Als je gelooft in je werk’. Hiermee onderstreept zij het belang van de aandacht voor bezieling in de ontwikkeling van de beroepspraktijk en de vorming van professionals. Het lectoraat Zorg en Zingeving verricht praktijkgericht onderzoek en draagt met de resultaten daaruit bij aan het ontwikkelen mensgerichte zorg in de praktijk van de zorgverlening en de ontwikkeling van het onderwijs op dat gebied.

Wat doen we voor jou?

Aandacht voor zingeving kunnen zorgprofessionals leren, zeker in de basis. Hogeschool Viaa heeft daar ervaring mee in het onderwijs dat ze aanbiedt, bijvoorbeeld in de minor ‘Verpleegkundige aandachtsvelder zingeving’, in praktijkopdrachten en hoorcolleges. Het lectoraat onderzoekt daarom naast de competenties van zorgprofessionals ook leerinhouden, leermiddelen en leerstrategieën om ze te verwerven. Dat betreft niet alleen een leerboek of gesprekstraining maar ook een webapp over levensvragen in de ouderenzorg. Een toolbox met deze onderwerpen vind je hier. Of bekijk onze andere publicaties.

Nut en noodzaak van zorg en zingeving

Niet alle zorgvragers hebben behoefte aan ondersteuning van zingeving. Maar als het wel nodig is, vraagt goede zorg dat zorgprofessionals er op kunnen ingaan. Ook diversiteit in de pluriforme samenleving vraagt dat. Aandacht voor zingeving is alleen nog niet zo wijd verbreid als we misschien wel zouden willen.

Onder zorgprofessionals, al dan niet in opleiding, aandacht voor zingeving kan koudwatervrees voorkomen. Daarom is hiervoor aandacht nodig tijdens de opleiding. Maar niet alleen kennisoverdracht. Om te beginnen is bewustwording nodig, bijvoorbeeld door ontmoeting met voorbeeldfiguren van zorgverleners en zorgvragers. Een voorbeeld van een onderzoek naar de vruchtbaarheid van simulatieleren lees je hier.

Ga direct naar