Onderzoeksfocus Zorg en Zingeving

Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek, implementatie- en scholingstrajecten bijdragen aan de systematische inbedding van spirituele zorg in zorg- en onderwijsprocessen. Hierbij wordt de aandacht gericht op de onderstaande deelgebieden.

Borging van spirituele zorg in het multidisciplinair zorgproces

Onderzoek zal zich onder andere richten op de volgende vraagstellingen:

 • Hoe krijgt spirituele zorg systematisch vorm in intake, planning, uitvoering en evaluatie van zorg?
 • Wat is de relatie tussen spirituele zorgverlening en patiënttevredenheid en kwaliteit van leven van de patiënt?
 • Welke sectorspecifieke inkleuring is hierbij zichtbaar (algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke gezondheidszorg)?
 • Hoe is de rolverdeling in multidisciplinaire teams als het gaat om het verlenen van spirituele zorg en hoe komt deze tot stand?
 • Welke factoren bepalen de bijdrage van een zorgverlener aan het verlenen van spirituele zorg?
 • Wat is de invloed van de spiritualiteit van de zorgverlener op het verlenen van spirituele zorg?

Ontwikkeling van competenties van zorgverleners voor het verlenen van spirituele zorg

Onderzoek zal zich onder andere richten op de volgende vraagstellingen?

 • Wat zijn competenties van zorgverleners voor het verlenen van spirituele zorg?
 • Welke strategieën dragen bij aan het ontwikkelen van deze competenties (implementatie en deskundigheidsbevordering)?
 • Welke bijdrage kunnen initiële beroepsopleidingen in zorg en welzijn en vervolgopleidingen leveren aan het ontwikkelen van deze competenties?
 • Wat is de rol van opleiders in het ontwikkelen van competenties voor het verlenen van spirituele zorg?

Visievorming over spirituele zorg in zorg- en hulpverlening

Hierbij gaat het om het bijdragen aan kennisdeling tussen zorg- en hulpverleners en het onderlinge debat initiëren over hun rol in de spirituele zorg. De aandacht richt zich hierbij onder andere op:

 • Een bruikbare definitie van spiritualiteit in zorg en hulpverlening
 • Spirituele zorg gerelateerd aan theorieën over zorg- en hulpverlening
 • Afbakening rollen in spirituele zorg
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van spirituele zorg
 • Samen werken aan resultaatgerichte praktijkprojecten

Contact

Het lectoraat wil met zorgaanbieders in zorg en welzijn werken aan systematische inbedding van spirituele zorg vanuit de door de aanbieder geformuleerde missie en visie op zorg. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met het lectoraat: onderzoek@viaa.nl.