WSD programmalijn Langdurige zorg en zingeving

Wat ervaren thuiswonende ouderen als betekenisvolle relaties en welke wensen hebben zij rondom deze relaties? Hoe kan de zorg voor ouderen thuis op zo’n manier vormkrijgen dat zij daardoor daadwerkelijk een waardevol en zinvol leven ervaren? Zingeving en zinervaring behoren volgens het model van Positieve Gezondheid tot de krachtigste hulpbronnen om zich te kunnen aanpassen aan de uitdagingen die het leven stelt en zelf te beslissen hoe men daar mee om wil gaan. Daarbij is het sociale netwerk van groot belang. Samen met GGD IJsselland willen we leren over deze belangrijke relaties van ouderen, hoe zij deze relaties voort kunnen zetten bij het ouder worden, en hoe professionals daarbij thuis kunnen ondersteunen.

Voorgenomen projecten en lerende gemeenschappen:

  • Leergemeenschap “Betekenisvol ouder worden in verbondenheid’
  • Ouderendenktank & co-onderzoekers GGD IJsselland

Kijk hier voor meer informatie over dit programmateam.