Publicaties Zorg en Zingeving

Op deze pagina vindt u de meest recente publicaties van het lectoraat Zorg & Zingeving.

The Role of Spirituality in Lifestyle Changing AmongPatients with Chronic Cardiovascular Diseases:A Literature Review of Qualitative Studies. L.J. Janssen-Niemeijer, M. Visse, R. van Leeuwen. C. Leget, B. Cusveller.

In gesprek over liefdevolle zorg, met wijkverpleegkundige Adriana Janssen en HBO-docent Bart Cusveller (Viaa, lectoraat Zorg en Zingeving), in Lelie Magazine.

Patients’ views on general practitioners’ role during treatment and follow-up of colorectal cancer: a qualitative study. Artikel m.m.v. Carriene Roorda-Lukkien in Family Practice, november 2016.

De spirituele ontwikkeling van studenten verpleegkunde in Nederland en Europa. Artikel door Annemiek Schep- Akkerman in Onderwijs en Gezondsheidszorg. December 2016, jaargang 40, nummer 7, pag. 25-29.

Een nieuwe beroepscode voor alle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Door Bart Cusveller, onderzoeker Lectoraat Zorg en Zingeving, in Lindeblad, jaargang 13, nummer 1, juni 2016, pag.3.

De ontwikkeling van de spirituele zorgcompetenties en eigen spiritualiteit van HBO-V studenten. Door Annemiek Schep-Akkerman, onderzoeker Lectoraat Zorg en Zingeving, in Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, jaargang 2016

‘Zingeving in zorg; de mens centraal’. Bij ZonMw verschenen signalement dat inzicht geeft in het kennisdomein en de kennisvragen die er op dit vlak zijn in de gezondheidszorg. Het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa heeft aan dit signalement bijgedragen met een essay over het belang van de ontwikkeling van een basisbekwaamheid van zorgprofessionals voor het omgaan met zingeving.
Essay Zorg voor zingeving: basisbekwaamheid vereist
Signalement ZonMw-signalement ‘Zingeving in zorg: De mens centraal’

Zingeving in zorg en welzijn. HBO Leerboek voor professionals in zorg en welzijn. Auteurs: René van Leeuwen (lector Zorg en Zingeving, hogeschool Viaa), Carlo Leget en Marjoleine Vosselman.  Amsterdam: Boom.

Of Codes en Conscience: Reflections on Nursing Ethics in The Netherlands, Bart Cusveller, in Dignitas Vol. 23, No. 1 (Spring 2016).

Kerk kan wijkzorg aanbieden. Artikel door René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeannette Slendebroek in het Nederlands Dagblad, d.d. 12 mei 2016.

Scheid therapie en pastoraat. Artikel door Henk Stulp in het Nederlands Dagblad, d.d. 10 maart 2016.