Studenten Health Care

Jij geeft patiënten de juiste zorg krijgen en hebt aandacht voor zingeving. Verpleegkunde gaat verder veel dan alleen medicijnen toedienen. Bij fysieke en mentale problemen, zoals diabetes, alzheimer of een gebroken been bied jij de juiste zorg. Maar bovenal heb je oog voor de persoon daarachter. Je luistert naar een verhaal over iemands kinderen, voert een gesprek over een zwaar behandeltraject of maakt een lolletje tussendoor. Extra zorg waarvoor je minstens zoveel terugkrijgt. Een glimlach of een wijze les bijvoorbeeld.

Wat doen we voor jou?

Misschien lijkt ‘aandacht voor zingeving’ niet zo concreet en praktisch. Maar je kunt er net zo professioneel en methodisch mee leren omgaan als met andere handelingen in de zorg. Het lectoraat onderzoekt welke kennis, houding en vaardigheden je daar voor nodig hebt. En in welke situaties je er iets mee kunt. Hoe je kunt samenwerken met geestelijk verzorgers en andere begeleiders.

Daarvoor hebben we leermiddelen en tools onderzocht en helpen ontwikkelen. Een voorbeeld is de app Levensvragen. Verder is er ook heel wat vakliteratuur door ons lectoraat geschreven, zoals het leerboek Zingeving in zorg en welzijn. Bekijk hier al onze publicaties.

Nut en noodzaak van zorg en zingeving

Omdat Hogeschool Viaa een instelling voor bijzonder hoger onderwijs is, heeft aandacht voor zingeving een belangrijke plaats in onze visie op beroep en onderwijs in de zorg. Intussen is belangstelling voor zingeving in de gezondheidszorg breed gedragen. Een goede zorgprofessional zal het niet zomaar negeren. Je vindt het dan ook terug in landelijke beroepsprofielen en beleidsdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het ZonMw-signalement over Zingeving in Zorg: de mens centraal.

Het belangrijkste is echter dat zingeving een aspect is van het menszijn. En als mensen in aanraking komen met ziekte en zorg, dan kan dat aan de oppervlakte komen. Ieder mens verdient ook in dat opzicht serieus genomen te worden. Zorgvragers stellen dat op prijs. En zorgverleners ervaren dat aandacht voor zingeving tot de kern van hun vak behoort. Daar wil je graag aan toekomen.

Het lectoraat doet daar onderzoek naar. Studenten die dit een mooi onderwerp vinden voor een afstudeeronderzoek kunnen contact met ons opnemen. Van harte uitgenodigd!

Ga direct naar