Kenniskring Zorg en Zingeving

Lector René van Leeuwen

René van Leeuwen (1956) is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Hij heeft als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en is sinds 1985 in verschillende functies verbonden aan het hoger beroepsonderwijs voor verpleegkundigen.

Hij studeerde gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Van Leeuwen studeerde daar af op een Delphi onderzoek naar de inhoud van de verpleegkundige diagnose spiritual distress. In 2008 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Towards nursing competencies in spiritual care’.

René heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over psychiatrische verpleegkunde, kwaliteit van zorg en zorg en spiritualiteit.

Vanaf 1 september 2008 geeft hij als lector leiding aan het lectoraat zorg & zingeving (voorheen zorg en spiritualiteit). Daarnaast is hij als senior docent verbonden aan de opleiding HBO-V van Viaa.

Op 14 mei 2009 sprak René zijn lectorale rede Geloof het of niet…..! uit.

Leden van de kenniskring

Drs A. (Aliza) Damsma- Bakker, R.N. MSc Education

Aliza is als docent/onderzoeker verbonden aan de Academie Health Care en (sinds oktober 2014) aan het lectoraat Zorg en Zingeving. Zij is als verpleegkundige werkzaam geweest in de thuiszorg en op diverse klinische afdelingen waaronder thoraxchirurgie.
Na de studie Verplegingswetenschap is ze in 2007 bij Viaa komen werken als verpleegkunde docent. In deze functie heeft ze zich verder ontwikkeld door een master Onderwijskunde af te ronden. Haar passie ligt in het garanderen van de kwaliteit van zorg voor unieke individuen en het begeleiden van verpleegkundige studenten tot zelfbewuste en kritische beginnend beroepsbeoefenaren.

Op dit moment doet Aliza in het kader van een promotietraject onderzoek naar de zingeving van kinderen met een chronische aandoening.

Dr. B. (Bart) Cusveller

Bart is verpleegkundige (Christelijke Hogeschool Ede, 1983-1987) en filosoof (Vrije Universiteit, 1987-1991). Hij werkte als wetenschappelijk medewerker aan een centrum voor medische ethiek (Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, 1991-2006) en promoveerde op een filosofisch proefschrift over de relatie tussen levensbeschouwing en zorg in de verpleegkunde (Universiteit Leiden, 2004). Daarna was hij seniordocent en senioronderzoeker in de verpleegkunde en zorgethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2003-2009) en lector Verpleegkundige beroepsethiek (Christelijke Hogeschool Ede, 2009-2014). Sinds 2015 werkt hij als docent en onderzoeker in verpleegkunde en zorgethiek aan de academie Health Care van Hogeschool Viaa. Hij heeft veel gepubliceerd en werkt nu als lid van de kenniskring aan verschillende projecten.

Dr. Ir. C. (Carriene) Roorda-Lukkien

Carriene is epidemioloog en sinds augustus 2015 werkzaam als docent/onderzoeker bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa. Hiervoor werkte ze bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als promovendus en postdoc heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van de huisarts in de zorg voor patiënten met (borst)kanker. Daarnaast gaf zij onderwijs aan studenten geneeskunde en aios Huisartsgeeeskunde. In april 2015 is zij gepromoveerd. De titel van haar proefschrift is: “The role of the general practitioner during treatment and follow-up of patients with breast cancer”. Carriene heeft verschillende artikelen gepubliceerd over de zorg voor patiënten met (borst)kanker.

Drs. H.P. Stulp

Henk Stulp is als docent psychologie verbonden aan de opleiding Social Work van Viaa. Aandachtsgebieden van hem zijn –naast het doceren van eigen vakken- onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en methodiek. Vanaf 1988 is hij werkzaam aan Viaa.
Hij heeft Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de RijksUniversiteit te Groningen. Naast zijn werk aan Viaa is hij als GZ-psycholoog werkzaam in een eerstelijnspraktijk. Verder verzorgt hij het psychologie-onderwijs aan de Theologische Universiteit te Kampen.  Zijn interesse gaat uit naar de invloed van psychologische processen op de beleving van spiritualiteit.

M. (Maarten) van Garderen MSc

Maarten werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa. Hij studeerde Verpleegkunde aan deze zelfde opleiding en behaalde een aantal jaren later een master klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studies is hij als verpleegkundige en psycholoog werkzaam geweest binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
In zijn werk als docent houdt Maarten zich bezig met het doceren van verschillende verpleegkundige vakken met als aandachtsgebieden psychologie en psychiatrie. Daarnaast heeft Maarten een specifieke interesse in zingevende gespreksvoering. Zo heeft hij onderwijs ontwikkeld om verpleegkundestudenten te trainen het gesprek over zingeving in de praktijk aan te gaan.
Vanuit zijn rol als onderzoeker houdt Maarten zich onder andere bezig met hoe aandacht voor zingeving door verpleegkundigen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt vormgegeven.

J. (Joanne) Lassche-Scheffer MSc

Joanne werkt sinds 2013 als docent bij de afdeling Health Care van Hogeschool Viaa.

Na(aast) de opleiding tot Verpleegkundige (Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht) en de opleiding Gezondheidswetenschappen (Maastricht) heeft zij ervaring opgedaan met werken als verpleegkundige in de wijk en binnen verschillende zorginstellingen. Daarna heeft zij diverse jaren  voorlichting verzorgd binnen een thuiszorginstelling aan vrouwen rondom zwangerschap en geboorte.

In haar werk als docent houdt Joanne zich bezig met allerlei geïntegreerde vakken binnen verpleegkunde. Aandachtsgebieden zijn hierbij verpleegkundige zorg rondom zwangerschap,  kinder- en jeugdverpleegkunde en het Neuman Systemsmodel.

Sinds september 2019 is Joanne als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Zorg en Zingeving waar zij betrokken is bij verschillende projecten.

Secretariaat Kennis Office

Moniek Zantinge & Nelleke Knol-Horst

Hogeschool Viaa
t.a.v. Secretariaat Kennis Office
Postbus 10030
8000 GA  Zwolle

e-mail: onderzoek@viaa.nl