Maak kennis met Viaa

Viaa is een hogeschool die bekend staat om de kwalitatief goede opleidingen, de persoonlijke aandacht voor studenten en partners in het werkveld en om de christelijke identiteit.

Hogeschool Viaa

Opleidingen

Hogeschool Viaa is een kleine hogeschool in Zwolle met ruim 1500 studenten. Zij volgen allemaal een opleiding waarin werken met mensen centraal staat. Viaa biedt de volgende opleidingen (in voltijd en/of deeltijd) aan:

  • Pabo
  • Verpleegkunde
  • Social Work
  • SPH (in afbouw)
  • MW&D (in afbouw)
  • Godsdienst-Pastoraal Werk
  • Godsdienstleraar
  • Pedagogisch Professional Kind en Educatie (ad)
  • Praktijkverpleegkundige

Naast deze opleidingen biedt Viaa ook cursussen, masters en trainingen aan op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn en theologie.

Kenniscentrum Viaa

Hogeschool Viaa wil studenten opleiden tot bekwame professionals. Professionals in diverse beroepen in het werkveld van verpleegkunde, onderwijs, social work en theologie.

Een belangrijk onderdeel in de opleiding is het doen van onderzoek. Studenten doen tijdens verschillende studiejaren onderzoek binnen het vakgebied waarvoor zij opgeleid worden. Het Kenniscentrum Viaa begeleidt studenten bij het doen van onderzoek in het werkveld.