Manager Penta Nova (0,8-1,0 fte)

Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, zoekt per direct een:

Manager Penta Nova (0,8-1,0 fte)

De standplaats betreft de Marnix Academie in Utrecht.

Penta Nova is een academie voor schoolleiderschap en biedt kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor leidinggevenden en (aankomende) schoolleiders uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De academie komt voort uit een samenwerkingsverband van zes hogescholen, te weten: Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland, Hogeschool Viaa, Christelijke Hogeschool Ede, Driestar hogeschool en Marnix Academie. De academie biedt naast de masteropleiding Educational Leadership diverse opleidingen voor (aankomende) schoolleiders. De opleidingen worden verzorgd door docenten die afkomstig zijn van de zes deelnemende hogescholen.

De manager Penta Nova is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de academie, voor de kwaliteit van de opleidingen van de academie en draagt zorg voor de continuïteit. De manager is het aanspreekpunt van Penta Nova en rapporteert aan het dagelijks bestuur van Penta Nova en aan het toezichthoudend bestuur.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de manager Penta Nova zijn de volgende:

 • coördinatie van de uitvoering van het samenwerkingsverband Penta Nova
 • opstellen van beleidsvoorstellen ten aanzien van het portfolio van de academie en ten aanzien van marktbewerking
 • samenwerken met de Penta Nova-lector ‘Waardengericht leiderschap’
 • onderhouden van het netwerk van scholen
 • plegen van actieve acquisitie voor de opleidingen van Penta Nova
 • advisering aan het bestuur ten aanzien van de continuïteit van de academie en ten aanzien van beheersmatige en commerciële aangelegenheden
 • verantwoordelijkheid voor de financiën, kwaliteitszorg, nieuwe ontwikkelingen, website en PR van Penta Nova
 • zorgdragen voor de inzet van docenten in de opleidingen van de academie. In het kader hiervan voert de manager Penta Nova gesprekken met docenten
 • functioneel aansturen van de vier regiocoördinatoren en het secretariaat van Penta Nova
 • opstellen van een kwaliteitszorgplan voor de opleidingen
 • voeren van voortgangsgesprekken (niet hiërarchisch) met docenten van de Master Educational Leadership
 • opstellen van een jaarplan voor de academie in nauwe afstemming met de lector van Penta Nova
 • uitschrijven en voorbereiden van vergaderingen met het dagelijks bestuur en het toezichthoudend bestuur
 • participatie in relevante (landelijke) netwerken zoals SAMOS

Functie-eisen

De manager Penta Nova beschikt over:

 • strategisch denkniveau en kan een visie ontwikkelen
 • een ondernemende instelling en is in staat de visie te vertalen naar concrete plannen voor marktbewerking
 • ervaring in acquisitie en marketing
 • ruime, relevante werkervaring in een voor de functie relevant gebied
 • ervaring als schoolleider in primair of voortgezet onderwijs is gewenst
 • drie jaar managementervaring in een vergelijkbare omgeving van hoogopgeleide professionals
 • het vermogen om respectvol om te gaan met de verschillende identiteiten van de participerende hogescholen
 • financiële expertise
 • resultaatgerichte werkstijl
 • een inspirerende, overtuigende persoonlijkheid
 • verbindend leiderschap
 • goede communicatieve vaardigheden
 • een netwerk in het voortgezet onderwijs c.q. mbo strekt tot aanbeveling

Wat wij bieden

Het betreft een structurele functie. Start z.s.m. Er wordt gestart met een tijdelijk aanstelling voor de periode van één jaar. De functie is ingeschaald in schaal 13 van de cao-hbo. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 4.955,73 en maximaal € 6.036,14.

Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan uiterlijk op 30 augustus 2019 een motivatiebrief en cv naar vacature-managerpentanova@hsmarnix.nl.

Sollicitatieprocedure

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd met het dagelijks bestuur van Penta Nova, aangevuld met een lid van het toezichthoudend bestuur.

De eerste ronde van gesprekken zal plaatsvinden in september.