Didactisch Educatief Professional

Vandaag is de allereerste lichting van de associate degree Didactisch Educatief Professional (ad DEP) bij Hogeschool Viaa gestart. Dit is een tweejarige studie georganiseerd door Campus Kind en Educatie.

De opleiding in het hoger beroepsonderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen in het onderwijs en de kinderopvang. De theorie en de praktijk worden aan elkaar gekoppeld. Een mooie nieuwe mogelijkheid om als professional te blijven ontwikkelen.

Sector Kind en Educatie

In de sector Kind en Educatie is veel vraag naar professionals die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar).

Campus Kind en Educatie

Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede MBO, mbo Menso Alting en Prokino vormen samen de Campus Kind en Educatie. Vanuit de Campus ontwikkelen wij nieuwe opleidingen waar studenten worden opgeleid voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp/zorg. Studenten leren vanuit hun specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar waarbij ze leren om domein overstijgend of interprofessioneel te werken.

Meer informatie over de associate degree Didactisch Educatief Professional? Check Didactisch Educatief Professional – Hogeschool Viaa