Het honoursprogramma van Hogeschool Viaa: een docent aan het woord

Jan Jaap Zijlstra: ‘Ik zie oplossingen waar ik zelf nooit aan gedacht had’.

Een groep studenten van Hogeschool Viaa is vol bezig met het honoursprogramma. Een drietal docenten begeleidt het proces. Niet op de klassieke wijze. Ook zij verdiepen zich en zijn druk lerende. Vijf vragen aan rekendocent Jan Jaap Zijlstra.

1. Vertel eens iets over jezelf…
“Sinds anderhalf jaar werk ik als rekendocent bij Hogeschool Viaa. Met liefde voor het vak. Ik houd ervan om mezelf steeds af te vragen waarom we bepaalde dingen aanbieden aan kinderen. Én ik houd van de sfeer op school. We hebben oog voor elkaar en zien de ander als mens in plaats van alleen collega’s. Naast dat ik rekendocent ben, komen er oneindig veel taken bij. Hartstikke leuk! Zo ook mijn deelname aan het honoursprogramma. Ook hier kan ik de bezinningsvragen stellen waar ik van houd. Verder ben ik achtentwintig jaar en ben ik sinds een half jaar getrouwd met mijn vrouw.”

2.Hoe ziet een bijeenkomst van het honoursprogramma eruit?
“De avonden hebben een vaste invulling van drie blokken van anderhalf uur. Een blok coaching waarin vooral gekeken wordt naar wat ieder wil leren, een blok waarin we bezig zijn met een project en een blok waarin we een masterclass krijgen van een professional. Dat kan over van alles gaan. Maar de inhoud die besproken wordt, ligt niet vast. Vaak vinden we de thema’s die tijdens het programma al pratende opkomen, belangrijker dan wat we van tevoren bedacht hadden. De thematiek ontstaat in de gesprekken. De leidraad is de leerdoelen van de studenten.”

3. Wat heb je tot nu toe geleerd?
“Véél! Het leuke van het programma is dat je als docent onderdeel bent van de groep. Natuurlijk wil je als docent een bepaalde output zien, maar ik ga niet sturen. Tot nu toe zie ik oplossingen waar ik zelf nooit aan had gedacht. Deze werkwijze is spannend voor de student, en voor mij als docent. Durf ik te erkennen dat ik niet alles weet en dat ik mag leren? Het jaar is nog lang niet om, maar ik heb nu al een bredere blik in mijn rol als docent gekregen. Zo durf ik door het honoursprogramma ook ‘student’ te zijn in mijn eigen colleges. Daarnaast leer ik van het samendoen. In het programma vorm je een leergemeenschap van mensen die al langer rondlopen in het onderwijs tot mensen die gezinnen runnen. Daartussen sta ook ik als ‘broekie’ van achtentwintig jaar. ”

4. Het honoursprogramma staat onder meer bekend om het interdisciplinair samenwerken. Hoe gaat dat?
“Als student en docent ben je gevormd door je eigen opleiding en thematiek en dat betekent onder meer dat je een bepaalde vocabulaire aanhoudt. In het honourspogramma ontdekken we dat een ander begrip, vaak hetzelfde weergeeft en we ontdekken dat er veel gemeenschappelijke vaardigheden zijn. Uiteindelijk gaat het altijd over de zorg voor de mens en het samenwerken met collega’s. Of ik een voorbeeld kan noemen? Ik moet denken aan de communicatie tussen een zorgprofessional en een cliënt en een docent met een kind. De inhoud is niet te vergelijken, maar je bent in beide gesprekken aan het zorgen voor die ander. Het is leuk om daarover te sparren en gedachten te wisselen. Door de expertises zijn dit rijke gesprekken en discussies.”

5. Wat leren de andere docenten van jullie ervaring?
“Ik hoop dat we enthousiasme meenemen in het tijd nemen voor elkaar en de dingen die er spelen. Als docent ben je vaak je punten aan het afvinken en alweer bezig met de volgende les. Het klinkt misschien spiritueel, maar het is goed om er samen te zijn en van daaruit te kijken wat je in die les gaat doen. Als ik dit zeg, besef ik me dat we in het honoursprogramma vierenhalf uur op een avond hebben en in die tijd kan ik ook een compleet boek voor een tentamen behandelen. En toch, los van het feit of het systeem het mogelijk maakt, hoop ik dat we die waarde laten inzien. Oók hoop ik dat het programma de standaard verhouding docent-student loslaat. Zoals ik al noemde is dit een waardevolle ontwikkeling die ik nu al toepas in mijn eigen colleges. Diezelfde ontwikkeling wens ik ook mijn collega-docenten toe.”

Vind hier meer informatie over ons honoursprogramma.
Lees hier het interview met Social Work-student Lotte Ruiter, deelnemer van het honoursprogramma.

Het honoursprogramma van Hogeschool Viaa

Viaa wil investeren in mensen. Dat doen we voor studenten, medewerkers en (kwetsbare) groepen in de samenleving door onder andere opleidingen aan te bieden, projecten en onderzoeken uit te voeren, en bijeenkomsten te beleggen. Het honoursprogramma is hier een voorbeeld van. Het programma is voor iedere professional (in opleiding) die wil excelleren en impact wil maken voor zichzelf en de wereld om hem of haar heen. Dit doen we door aan te sluiten bij jouw unieke talenten, gaven en kwaliteiten en je uit te dagen Anders te Denken, Anders te Kijken en Anders te Doen.