Het klikt! op 26 april 2018

De Werkplaats Sociaal Domein Viaa organiseert i.s.m. Kennisplatform Jeugd op donderdag 26 april van 13.00 – 17.00 uur  de Voorjaarsconferentie ‘Het klikt! Interprofessioneel samenwerken in het jeugddomein’.

Voor meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen sociale wijkteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs rondom de toegang tot specialistische jeugdhulp. De bedoeling hiervan is dat kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag. Onderdeel hiervan is de pilot ‘jeugd- en gezinswerker naast de huisarts’ In deze voorjaarsconferentie worden de onderzoeksresultaten van deze pilot gepresenteerd en wordt met elkaar vanuit verschillende invalshoeken nagegaan wat helpend kan zijn in de onderlinge samenwerking ten behoeve van jeugd.

Meer informatie

Gerelateerde opleidingen