Interactieve lectorale rede Ingrid Paalman-Dijkenga op woensdag 4 maart

Op woensdag 4 maart 2020 vindt de interactieve lectorale rede van Ingrid Paalman-Dijkenga en het lectoraat Goede Onderwijspraktijken plaats met als titel ‘De stem van de lerende zichtbaar maken’.

Leerkracht wie ben je?

Tijdens de lectorale rede deelt Ingrid de opdracht van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken. Daarbij zal worden ingegaan op de persoon, de professional en de goede onderwijspraktijken van de lerende(n). Wie ben jij als leerkracht, als lerende? Wat kenmerkt je? Van waaruit handel je? En hoe handel je voor goed onderwijs?

In deze openbare les is aandacht en ruimte voor de stem van de lerende in een veranderende wereld, waar leren door verbinding met de ander, sleutel is voor ontwikkeling.

Stem van de lerende

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken doet onderzoek dat een bijdrage
levert aan de stem van de lerende, persoonlijke professional waardoor diens kwaliteit van handelen groeit en verbetert in de lerende omgeving. Hieraan wil het lectoraat invulling geven door persoonlijk meesterschap van de leerkracht centraal te stellen, de stem van de lerende serieus te nemen en te erkennen dat iedere lerende leider is van zijn eigen leerproces. Dit leerproces vindt altijd plaats in een dynamische diverse maatschappij.

Interactieve rede ondersteund door live tekenaar

Bijzonder is dat de lectorale rede ‘De stem van de lerende zichtbaar maken’ ook daadwerkelijk zichtbaar gemaakt wordt tijdens de lectorale rede door Hjalmar Haagsman van De Betekenaar die live mee zal tekenen met de rede van Ingrid.

Tijdens de bijeenkomst worden deelnemers actief uitgenodigd om als lerende aan de slag te gaan!

Programma 4 maart

Het programma ziet er als volgt uit:

14.45 uur  Inloop
15.00 uur Welkom door Wilfred de Vries, directeur van de Educatieve Academie

15.10 uur  Beëdiging Ingrid Paalman-Dijkenga als lector door Dirk Wakker, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Viaa

15.20 uur  Interactieve rede De stem van de lerende door Ingrid Paalman-Dijkenga

16.45 uur Vieren, drinks & bites

Meemaken? Aanmelden kan tot en met 2 maart via deze link