Praktijkverhaal #10 - Verpleegkunde

Werken met mensen staat centraal op Hogeschool Viaa. Wat betekent dit voor onze studenten die werken of stagelopen in tijden van de coronacrisis? In deze rubriek zijn zij aan het woord.

Vandaag het verhaal van Aldwin, derdejaars (voltijd)student hbo-verpleegkunde, die stage heeft gelopen in een psychiatrische instelling.
Praktijkverhaal - Verpleegkunde - Hogeschool Viaa“Ik werkte met mensen waarbij er in sommige gevallen meerdere diagnoses op psychisch gebied waren vastgesteld. Een kwetsbare groep, geestelijk én lichamelijk, omdat het huishouden vaak matig wordt gedaan. Vanwege deze risicogroep werd in het begin van mijn stageperiode bepaald dat ons hele team vanuit huis moest werken. Een behoorlijke impact, omdat je de dynamiek op het werk mist. Ik had inmiddels al contact met drie eigen cliënten, die ik telefonisch kon begeleiden. Pas aan het einde van mijn stage ben ik bij een paar cliënten thuis geweest.”

Mensen zijn bang
“Ik vond deze periode thuis al heftig, maar voor mijn cliënten was het helemaal heftig. Ze werden door de hele situatie nog meer ontregeld. Ze kwamen bijna niet meer buiten, voelden zich eenzaam en werden depressief. In sommige gevallen was er dus sprake van een terugval. Zo was er een cliënt, niet onder mijn begeleiding, die zelfmoordneigingen had. Door corona werd die persoon nog meer ontregeld en had het gevoel ‘alleen op de wereld’ te staan. Dit heeft tot suïcide geleid. Dit raakte me behoorlijk. Het feit dat mensen met psychische aandoeningen door corona extra ontregeld worden, kwam plotseling heel dichtbij.”

Voldoening
“In het werk met mijn cliënten heb ik geprobeerd om ze hoop te bieden. Door bijvoorbeeld een activiteitenplan op te stellen met als doel om straks weer op de dagbesteding te zijn. Dat was een fijn voortuitzicht: niet meer alleen thuis zitten, maar weer naar het werk. En dit gaf mij ook voldoening. Als ik zie dat mensen worden geholpen en soms zelfs laten blijken dat ze dat waarderen, word ik enthousiast en bevestigd in mijn keuze om als verpleegkundige te werken.”

Loop jij rond met gedachten over zelfmoord? Praat erover. Neem bijvoorbeeld contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie (0900 0113 en 113.nl).