Wethouder Van Willigen neemt Zwolse visie “Gezonde relaties, beter voor Zwolle” in ontvangst

Zwolse professionals presenteerden op 10 december een rapport en breed gedragen ‘Zwolse visie’ op het begeleiden van complexe echtscheidingsproblematiek.

Het belangrijkste probleem van complexe scheidingen is dat kinderen zeer belast kunnen worden door aanhoudende conflicten tussen hun ouders en dat zij hierdoor langdurige klachten en problemen kunnen ontwikkelen. Om dat te voorkomen is de ‘Zwolse visie’ ontwikkeld.

Zwolse visie op complexe echtscheidingsproblematiek

De visie-beschrijving borduurt voort op initiatieven die al in Zwolle waren ingezet om meer vat te krijgen op de veel voorkomende en moeilijk te begeleiden problematiek van complexe scheidingen. Een kenmerk van complexe scheidingen is dat deze ernstig kunnen escaleren en dat daarbij hele netwerken betrokken raken. Dat gebeurt zelfs wel door betrokken professionals, onbedoeld en onbewust. Dit kan voorkomen worden door meer bewust en consequent eenzelfde metavisie te hanteren en toe te passen door verschillende betrokken professionals. De bedoeling van de metavisie is dat duurzame relaties bevorderd worden. Dat kan bijvoorbeeld door het principe van ‘de-escaleren’.

Duurzame relaties

Deze “Zwolse visie” ten aanzien van complexe scheidingen en het voorkomen daarvan is opgetekend in opdracht van Geraldine IJzerman namens de gemeente Zwolle, door Els Bos-de Groot, onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Viaa en programmaleider Jeugd in de Werkplaats Sociaal Domein.

De visie is ontwikkeld binnen een werkgroep ‘Duurzame relaties’, en wordt ondersteund door een brede interprofessionele groep professionals waaronder jeugdhulpverleners, wijkteamprofessionals, verloskundigen, orthopedagogen, advocaten en mediators. Deze groep wil de beschreven metavisie graag verder uitwerken in de praktijk, aan de hand van alledaagse casuïstiek in een ‘Leergemeenschap’.

Bijeenkomst bij Hogeschool Viaa

De opgetekende visie is met een rapportage van het onderzoek dat Els Bos hiervoor uitvoerde gepresenteerd in een feestelijke bijeenkomst op Hogeschool Viaa. Marja Jager-Vreugdenhil (lector CvSv) heette allen welkom en stelde Geraldine IJzerman en Inge Osinga (Gemeente Zwolle) een aantal vragen over de geschiedenis van het project en de toekomstplannen in de gemeente Zwolle. Vervolgens gaf Els Bos-de Groot (onderzoeker) een korte toelichting op het tot stand komen van de visie-beschrijving.

Annelies Schrieken (hoofdopleider Systeemtherapie Swolsche School) gaf toelichting op de systemische metavisie, waarmee het de-escaleren in relaties vorm krijgt. Tineke van den Berg (GZ-psycholoog en deskundig op het gebied van kind en scheiding) benadrukte het uitgangspunt van veerkracht bij kinderen. Tot slot werd het rapport uitgereikt aan Michiel van Willigen (wethouder). Van Willigen benadrukte het belang van het gewoon samen kunnen delen van problemen als die zich in een relatie voordoen, om zo ook preventief samen aan de slag te kunnen gaan.

Leergemeenschap

Begeleiders van de leergemeenschap zijn: Annelies Schrieken, Tineke van den Berg, Rita Kersten (vFAS-advocaat), Mintje Groot Nibbelink (mediator), Els Bos-de Groot.

In het nieuwe jaar zal de Leergemeenschap van start gaan, om samen te bewegen naar “Gezonde relaties.”

Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Els Bos-de Groot via info@viaa.nl

Meer informatie over de werkplaats Sociaal Domein van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken