Studiedag 'Het NSM als bron voor patiëntgerichte zorg' op 28 oktober

De opleiding hbo Verpleegkunde van Hogeschool Viaa en de Master Innovatie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Utrecht organiseren op maandag 28 oktober 2019 een studiedag over ‘Het NSM als bron voor patiëntgerichte zorg’. De basis voor deze dag is het Neuman Systems Model.

Tijdens de studiedag wordt ingegaan op het werken met de beleving en betekenisgeving van zowel hulpverleners als cliënten. De bijeenkomst is bedoeld voor studenten, docenten, alumni en professionals uit zorg en welzijn. Bij het Kwaliteitsregister V&VN is accreditatie aangevraagd.

Programma

09:30 uur
Inloop en ontvangst met koffie en thee

10:00 uur
Opening, door Robertha Langenberg

10:10 uur
Systeemdenken: inleiding op het Neuman Systems Model, met nadruk op gecreëerde omgeving, door Marlou de Kuiper

10:50 uur
Zingeving is sexy, door René van Leeuwen

11.20 uur
Pauze

11:30 uur
Uitleg kennistafel door Marlou de Kuiper

 1. Shared Decision Making, door Hilda van der Heyde
 2. Preventie, door Ferdy Pluck
 3. Sociaal-culturele variabele, door Jan de Mey
 4. Gecreëerde omgeving, door Marlou de Kuiper
 5. Leiderschap op basis van het NSM, door Robertha Langenberg
 6. NSM en de brug tussen praktijk en theorie, door Anneke de Jong

12:30 uur
Lunch

13:15 uur
Kennistafels (ronde 2)

14:15 uur
Pauze

14:30 uur
Workshops

 1. Complexiteit omarmen, door Marlou de Kuiper
 2. Coaching en NSM: gecreëerde omgeving, door Joanne Lassche
 3. Zingeving bij kinderen, door Aliza Damsma
 4. Toepassen van NSM in de dagelijkse praktijk van psychiatrie en verslaving, door Ferdy Pluck
 5. Zin in een gesprek, door Maarten van Garderen
 6. Agressie in de zorg, word je bewust van je gecreëerde omgeving en die van de ander als de emoties hoop oplopen, door Jan de Mey en Cor van den Berg

15:30 uur
Vier perspectieven op kwaliteit, door Everard van Kemenade

16:15 uur
Afsluiting en borrel

Achtergrond NSM

De opleidingen uit Zwolle en Utrecht werken beiden met het Neuman Systems Model. Deze opleidingen zijn qua kwaliteit hoog aangeschreven en mogen zich al jaren Topopleiding noemen.

Aan de opleidingen zijn ‘NSM trustees’, ambassadeurs van het NSM, verbonden die lid zijn van de internationale ‘NSM Trustee Group’. Daarnaast is er in Nederland een Europese groep: ENSM, met NSM ambassadeurs van het eerste uur. Zij zijn veelal betrokken bij NSM ontwikkelingen en implementaties en daarvoor ook erkend door het toekennen van Awards door de NSM Trustee Group.

Gezamenlijk organiseren deze opleidingen met de ENSMA ambassadeurs een jaarlijkse NSM studiedag voor belangstellenden: studenten, docenten, alumni en professionals uit zorg en welzijn. Dit zijn deelnemers die ervaring hebben in de toepassing van het NSM en deze kennis en vaardigheden graag delen, maar ook deelnemers die interesse hebben in de mogelijkheden van het NSM en daar graag meer over willen weten.

Het NSM sluit in elk opzicht perfect aan bij de huidige ontwikkelingen in de integratie van Zorg en Welzijn waarbij gepersonaliseerde zorg het belangrijkste doel is.

Door de focus op positieve gezondheid (al sinds 1983) en preventie en door de theoretische achtergrond van stress- en coping is het model toepasbaar in alle situaties waarbij een burger/cliënt/patiënt behoefte heeft aan zorg die precies op maat gesneden is voor zijn/haar behoefte en wensen.

Meer informatie

De kosten voor studenten en docenten van Hogeschool Viaa en de Hogeschool Utrecht bedragen € 25,-. Alumni van beide hogescholen betalen € 60,-. Voor overige deelnemers zijn de kosten € 85,-.

Via de links hieronder kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over het NSM en de bereikbaarheid van het gebouw van Viaa.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 oktober a.s. te 17.00 uur.

Klik hier om aan te melden
Meer informatie over de bereikbaarheid van Viaa
Lees meer over het Neuman Systems Model