Ondersteuning van jeugdigen bij de overgang van 18- naar 18+

Marjolijn de Booij, extern kenniskringlid pakt voor haar masteropleiding een onderzoek op met betrekking tot de programmalijn ‘interprofessioneel werken met jeugd’. Na een degelijke analyse van wat er nu moeilijk loopt voor jeugdigen zonder werk en school die 18 jaar worden – ze komen dan van ondersteuning vanuit de Jeugdwet terecht in een heel andere context vanuit vooral Wmo-ondersteuning – is Marjolijn bezig met een voorstel voor een pilot om voor deze groep beter integraal samen te werken. De komende maanden wil ze dit voorstel bespreken, niet alleen om haar master af te ronden, maar natuurlijk ook om de pilot daadwerkelijk plaats te laten vinden. Wordt dus vervolgd. Succes met het afronden van je master Marjolijn!