Gezamenlijke publicaties lectoraten Viaa

Samen in Beweging. rapportage Interviewronde F2.2. – Joanne Lassche-Scheffer MSC, Marieke Veening MA, Drs. Christel Teekman

Viaa Onderzoeksbeleid 2018-2022. Inhoudelijke en organisatorische kaders voor praktijkgerichte kennisontwikkeling in zorg, welzijn, theologie en onderwijs

Factsheet Fase 1: Samen in Beweging. April 2021. Monica Stouten-Hanekamp MSc. De facsheet kwam tot stand met medewerking van Academische werkplaats AGORA, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Tussenrapportage – Samen in Beweging met kwetsbare bewoners (2020) – Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Maarten van Garderen, Marieke Jansen-van Vilsteren, Cobi Izeboud en Geerke Duijzer

Kaderdocument Master Interprofessioneel werken met Jeugd (2019) – Tonnis Bolks, Els Bos-de Groot, Marja Jager-Vreugdenhil en Tanja van der Vinne

Viaa Onderzoekt – Viaa Onderzoekt is een uitgave van de lectoraten en het Praktijkcentrum van
Hogeschool Viaa (2019)

Handleiding Mont Ventoux on Wheels (2017). A.E. Schep-Akkerman & J.T. van der Vinne

Bezielde professionaliteit – verkenning naar herkenning in het werkveld (2017) – Bart Cusveller, Eelke Pruim, Carriene Roorda-Lukkien en Eize Stamhuis

Grenswerk – Grenswerk is een uitgave van de lectoraten en het Praktijkcentrum van Hogeschool Viaa (2017)

Behoeften en richtlijnen in de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Onderzoek naar de behoeften van en richtlijnen voor professionals uit onderwijs en jeugdhulp in het samenwerken aan het ontwikkelingsperspectief van kinderen (2016) – Els Bos-de Groot en J.T. van der Vinne

Kerk kan wijkzorg aanbieden (Nederlands Dagblad, 12 mei 2016) – René van Leeuwen, Bart Cusveller en Jeanette Slendenbroek

Mensenwerk – Mensenwerk is een eenmalige uitgave van het Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit (2015)