Bewegingsonderwijs

Bewegen: het is kindeigen. Als leerkracht weet jij daar alles van. Maar om jezelf een échte vakspecialist te mogen noemen, moet je wel je papiertje Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs ‘scoren’. Met deze bevoegdheid mag je óók bewegingsonderwijs geven aan de groepen 3 tot en met 8. Zo is het cirkeltje rond. Homerun!

Goed bewegingsonderwijs brengt veel voordelen met zich mee. Het bevordert bijvoorbeeld de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van je leerlingen. En het helpt ze bij het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Als vakspecialist weet jij je leerlingen op hun niveau uit te dagen. En leer je ze hun beste beentje voor te zetten. Dus kom in actie en start met de post-hbo-opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. De finish is zo in zicht!

Over de opleiding

Wat je leert

Tijdens de opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ leer je:

  • welke bewegingsactiviteiten bij welke leeftijdsgroepen passen;
  • iedere leerling op zijn of haar eigen niveau uitdagende bewegingsactiviteiten aan te bieden;
  • alles over relevante leerlijnen, bewegingsthema’s en geschikte activiteiten voor de onderbouw-, midden- en bovenbouw;
  • alles wat je moet weten over veiligheid en ongevallen.

Doelgroep
De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ is gericht op leerkrachten die naast groep 1 en 2, ook de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs willen geven. Als je na 1 augustus 2001 bent begonnen aan je opleiding, ben je alleen bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 1 en 2. De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ is jou dan op het lijf geschreven!

Werkvorm: stage
Oefenen in de praktijk staat centraal tijdens de opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’. Voor je stagemodule geef je gemiddeld twee lessen per week les in de groepen 3 tot en met 8 (gebaseerd op een lesduur van 45 minuten). Om dit organisatorisch voor elkaar te krijgen, heb je wel medewerking nodig van de schoolleiding en/of leidinggevenden. Is de organisatorische uitdaging om je baan en stage met elkaar te combineren te groot? We vragen je dan om lessen op video op te nemen en tijdens de opleiding te tonen: op deze manier kun je toch laten zien welk lesniveau je hebt bereikt.

Thema’s bijeenkomsten
Tijdens de lessen komen onder andere de volgende onderwerpen/thema’s aan bod:

  • leerlijnen
  • bewegingsschema’s
  • veiligheid en het voorkomen van ongevallen

Studieduur en -belasting
De opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt anderhalf jaar en bestaat uit drie blokken van ongeveer een halfjaar. Deze blokken volg je na elkaar en in een specifieke volgorde.
Per blok 200 uur, inclusief contacturen en stages. Per week ben je 10 tot 12 uur bezig met de opleiding.

Data, lessen en kosten
De lessen ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ vinden plaats op Hogeschool Windesheim. Op de website van Windesheim vind je meer informatie, waaronder de kosten waarop je moet rekenen.

Is er een goede reden om deze opleiding op locatie te volgen? Laat ons dat gerust weten: samen kijken we naar wat mogelijk is.

Certificering
Na afronding van deze post-hbo-opleiding ontvang je van het CIPION het diploma Post HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Meer informatie en aanmelden

De opleiding ‘Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs’ geeft Viaa in samenwerking met Christelijke Hogeschool Windesheim. Je kunt op de website van het Windesheim meer informatie vinden. Ook kun je contact opnemen met Frank Euwema voor meer informatie over de opleiding.
Wil je je inschrijven voor deze opleiding? Dat kan door het inschrijvingsformulier in te vullen. LET OP: je moet je voor elk blok opnieuw aanmelden. Het minimum aantal deelnemers is 21 personen. Twee weken voor de start van de opleiding hoor je of je bent geplaatst.

Meer informatie