Coördinator Rekenen

Als rekencoördinator ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rekenonderwijs. Op basis van jouw kennis, bewaak en bevorder je de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school. Hiervoor stel je beleid op dat niet alleen inhoudelijk is, maar ook toegankelijk en praktisch. Beleid dat aansluit bij zwakke en sterke rekenaars en dat inspeelt op actuele ontwikkelingen. Reken maar dat jouw collega’s hier enthousiast van worden!

Sparen of juist betalen, klokkijken en meten: het zijn slechts een paar voorbeelden van alledaagse bezigheden waarbij getallen en rekenkunde een grote rol spelen. Kunnen omgaan met cijfers, is dan ook een belangrijke voorwaarde om te kunnen functioneren in onze maatschappij. De sleutel tot goed rekenonderwijs ligt bij een gekwalificeerde leraar: een leraar die interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs geeft. Een leraar die het rekenonderwijs een boost geeft. Met een afgepast beleid geeft jouw school zich hiervan rekenschap!

Over de opleiding

Wat je leert
Tijdens de post-hbo-opleiding ‘coördinator Rekenen’ leer je:

  • kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskundeonderwijs (mede) vorm te geven;
  • in samenspraak met de schoolleiding handelings- en resultaatgericht reken-wiskundebeleid te ontwikkelen waarin gecijferdheid en vakdidactiek centraal staan;
  • collega’s te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs;
  • een rekengroep binnen de school als professionele leergemeenschap te leiden;
  • actief te participeren in regionale en landelijke netwerken voor rekencoördinatoren.
  • gefundeerde afwegingen te maken binnen actuele vraagstukken als: Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? Hoe gaan we als school om met ‘Passende perspectieven’? Wat hebben de refentieniveaus onze school te bieden?

Doelgroep
Leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

 Werkvormen
Tijdens de opleiding ‘Coördinator Rekenen’ bouw je een portfolio op. Hierin staan uitwerkingen van praktijkopdrachten over de ontwikkeling van het rekenonderwijs op de school waar jij lesgeeft. Daarnaast dient het als basis voor je assessments, waarin je je eigen ontwikkeling in het beheersen van specifieke competenties laat zien. In het eerste opleidingsjaar versterk je je eigen gecijferdheid en verbeter je je (vak)didactische vaardigheden. Dit doe je door interactieve presentaties te geven en praktijkopdrachten te maken. De vertaalslag van theorie naar praktijk krijgt veel aandacht. In de tweede helft van de opleiding verbind je gecijferdheid en vakdidactiek aan collegiale consultatie en rekenbeleid. Met andere woorden: je onderzoekt onder meer wat je collega’s en je team nodig hebben om hun rekenonderwijs te verbeteren. Als je alle plussen en minnen in kaart hebt gebracht, schrijf je een helder rekenbeleid. Hiermee laat je zien dat jouw collega’s op jou kunnen rekenen!

Thema’s bijeenkomsten
Ieder dagdeel (zestien in totaal) gaat over een inhoudelijk thema. Zes van deze thema’s kies jij samen met je medecursisten en in overleg met de docenten uit. Daarnaast kies je uit een aantal ‘scenario’s’ voor het doorlopen van je opleiding: zie het als accenten op je opleiding, zodat deze optimaal is toegespitst op wat jij en je medecursisten willen leren. De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod:

  • gecijferdheid
  • vakdidactiek
  • collegiale consultatie
  • onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid

Studieduur en -belasting
De post-hbo-opleiding ‘Coördinator Rekenen’ rond je in twee jaar af. Zowel in het eerste als in het tweede jaar, neem je deel aan acht bijeenkomsten. De totale studiebelasting is 300 uur.

Data en lestijden

De post-hbo-opleiding rekencoördinator vindt plaats van 14.00-17.00 uur op de volgende data:
15 februari 2023
15 maart 2023
5 april 2023
10 mei 2023
31 mei 2023
13 september 2023
11 oktober 2023
1 november 2023
22 november 2023
13 december 2023
10 januari 2024
7 februari 2024
13 maart 2024
3 april 2024
24 april 2024
22 mei 2024

Kosten
Voor de tweejarige post-hbo-opleiding ‘Coördinator Rekenen’ betaal je €1.950,00 (inclusief materialen).

Certificering
Na afronding van deze post-hbo-opleiding ontvang je van het CIPION het diploma Post HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Docenten
Wim van Gelder en Wiep Hoksbergen doceren de opleiding ‘Coördinator Rekenen’.

Wim van Gelder geeft reken-wiskundeonderwijs op de Pabo-opleiding van Viaa. Wim is onder meer gespecialiseerd in de Kennisbasis Rekenen en de daarbij behorende didactiek. Doordat hij jarenlang heeft lesgegeven in het basisonderwijs, is het maken van een vertaalslag van theorie naar praktijk voor hem een vanzelfsprekendheid. Wim volgde de opleiding ‘Rekenen-wiskunde & Didactiek’ aan het Freudenthal Instituut.

Wiep Hoksbergen is rekenspecialist bij Hogeschool Viaa. Hij adviseert en begeleidt basisscholen op het gebied van Reken-wiskundeonderwijs. Wiep is gespecialiseerd in rekenverbetertrajecten, rekendidactiek en in het omgaan met verschillen in de rekenles. Op de Pabo verzorgt Wiep verschillende rekenmodules, inclusief de bijbehorende curriculumontwikkeling. Wiep heeft veel ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Aan de Universiteit Utrecht studeerde hij Onderwijskunde en aan het Freudenthal Instituut in Utrecht volgde hij de opleiding ‘Rekenen-wiskunde & Didactiek’.

Meer informatie en aanmelden

Wil je je aanmelden voor de opleiding ‘Coördinator Rekenen’? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam van de school waar je werkt naar de het secretariaat nascholing. Wil je eerst meer informatie ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar Wiep Hoksbergen of bel via (038) 42 555 42.

NB De opleiding ‘Rekencoördinator’ is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. De opleiding is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO).

Meer informatie