Coördinator Rekenen

Als rekencoördinator ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rekenonderwijs. Op basis van jouw kennis, bewaak en bevorder je de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op jouw school. Hiervoor stel je beleid op dat niet alleen inhoudelijk is, maar ook toegankelijk en praktisch. Beleid dat aansluit bij zwakke en sterke rekenaars en dat inspeelt op actuele ontwikkelingen. Reken maar dat jouw collega’s hier enthousiast van worden!

Sparen of juist betalen, klokkijken en meten: het zijn slechts een paar voorbeelden van alledaagse bezigheden waarbij getallen en rekenkunde een grote rol spelen. Kunnen omgaan met cijfers, is dan ook een belangrijke voorwaarde om te kunnen functioneren in onze maatschappij. De sleutel tot goed rekenonderwijs ligt bij een gekwalificeerde leraar: een leraar die interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs geeft. Een leraar die het rekenonderwijs een boost geeft. Met een afgepast beleid geeft jouw school zich hiervan rekenschap!

Over de opleiding

Wat je leert
Tijdens de post-hbo-opleiding Coördinator Rekenen leer je:

  • kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskundeonderwijs (mede) vorm te geven;
  • een handelings- en resultaatgericht rekenbeleid te ontwikkelen waarin gecijferdheid en vakdidactiek centraal staan;
  • een rekengroep binnen de school als professionele leergemeenschap te leiden;
  • collega’s te stimuleren en ondersteunen met betrekking tot het verzorgen van goed rekenonderwijs;
  • gefundeerde afwegingen te maken binnen actuele vraagstukken.

Doelgroep
Deze post-hbo-opleiding is gericht op leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs.

Werkvormen
Tijdens deze post-hbo-opleiding bouw je een portfolio op. Hierin staan uitwerkingen van praktijkopdrachten over de ontwikkeling van het rekenonderwijs op de school waar jij lesgeeft. Daarnaast dient het als basis voor je assessments, waarin je je eigen ontwikkeling in het beheersen van specifieke competenties laat zien. In het eerste opleidingsjaar versterk je je eigen gecijferdheid en verbeter je je (vak)didactische vaardigheden. Dit doe je door interactieve presentaties te geven en praktijkopdrachten te maken. De vertaalslag van theorie naar praktijk krijgt veel aandacht. In de tweede helft van de opleiding verbind je gecijferdheid en vakdidactiek aan collegiale consultatie en rekenbeleid. Met andere woorden: je onderzoekt onder meer wat je collega’s en je team nodig hebben om hun rekenonderwijs te verbeteren. Als je alle plussen en minnen in kaart hebt gebracht, schrijf je een helder rekenbeleid. Hiermee laat je zien dat jouw collega’s op jou kunnen rekenen!

Thema’s bijeenkomsten
Ieder dagdeel (zestien in totaal) gaat over een inhoudelijk thema. Zes van deze thema’s kies jij samen met je medecursisten en in overleg met de docenten uit. Daarnaast kies je uit een aantal ‘scenario’s’ voor het doorlopen van je opleiding: zie het als accenten op je opleiding, zodat deze optimaal is toegespitst op wat jij en je medecursisten willen leren. Alle thema’s zijn gekoppeld aan de competenties die centraal staan in deze opleiding:

  • gecijferdheid
  • vakdidactiek
  • collegiale consultatie
  • onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid

Studieduur en -belasting
De post-hbo-opleiding Coördinator Rekenen bestaat uit 16 bijeenkomsten van een dagdeel. De totale studiebelasting is ong. 300 uur.

Locatie en planning
Hogeschool Viaa biedt deze post-hbo-opleiding op locatie aan. Als er binnen jouw vereniging, stichting of samenwerkingsverband een groep van minimaal 7 personen geïnteresseerd is, dan kan er contact opgenomen worden. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek kan de opleiding specifiek voor een groep worden vormgegeven.

Docenten
Wim van Gelder
geeft reken-wiskundeonderwijs aan de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Doordat hij jarenlang heeft lesgegeven in het basisonderwijs, is het maken van een vertaalslag van theorie naar praktijk voor hem een vanzelfsprekendheid.

Wiep Hoksbergen is rekenspecialist bij Hogeschool Viaa. Hij adviseert en begeleidt basisscholen op het gebied van Reken-wiskundeonderwijs. Wiep is gespecialiseerd in rekenverbetertrajecten, rekendidactiek en in het omgaan met verschillen in de rekenles.

Meer informatie en aanmelden

Wil je een groep van minimaal zeven personen aanmelden voor de post-hbo-opleiding Coördinator Rekenen? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam van de school waar je werkt naar het secretariaat nascholing. Wil je eerst meer informatie ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar Wiep Hoksbergen of bel via (038) 42 555 42.

NB De opleiding is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO).

Meer informatie