Cultuurbegeleider

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC-er) en heb je behoefte aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Om zo zelf goed cultuuronderwijs te kunnen verzorgen of juist je collega’s hierbij te begeleiden? De opleiding Cultuurbegeleider geeft je nieuwe handvatten.

Over de opleiding

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs.

Werkvormen
In de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider zijn de theoretische onderdelen sterk gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school. Je schrijft een meesterproef en legt een portfolio aan waarmee je aantoont wat je hebt geleerd en toegepast.

Na afloop van de opleiding heb je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven. Je bent in staat om een leerlijn te ontwikkelen voor jouw school. Daarnaast kun je zelf cultuuronderwijs verzorgen en heb je geleerd je collega’s op school hierin te begeleiden.

Thema`s bijeenkomsten
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit de volgende vijf modules.

Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen het leergebied Kunstzinnige
 • Oriëntatie en andere leergebieden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod

Module 2: Beleid, omgeving en randvoorwaarden

 • Financieringsstructuur van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in je school, vanuit rol en profiel van de cultuurbegeleider
 • Doelen en actoren: hoe bereik je wat je wilt en hoe werk je hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie

 • Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
 • Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
 • Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen

 • Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
 • Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Implementatie en coaching van collega’s

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie

Meesterproef

 • Onderzoeksvaardigheden, -typen en -methodieken
 • Begeleiding in opzet en uitvoering van praktijkonderzoek op school

Data en lestijden
De opleiding start vanaf september 2018. De lesdagen vinden plaats op woensdagmiddag. Het rooster is te vinden op de website van het KPZ.

Kosten
De kosten bedragen € 2555,- exclusief studiemateriaal.

Studieduur en -belasting 
Studiebelasting: 420 uur (incl. 17 bijeenkomsten en 2 toetsmiddagen, zelfstudie, portfolio en praktijkopdrachten en meesterproef).

Certificering  
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Docenten
Ludie Gootjes (VIAA),Tineke Neyman (KPZ), en gastdocenten.

Subsidie
Er is een subsidieregeling voor deze opleiding. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de site van DUO

Voorlichtingsbijeenkomsten master- en post-hbo-opleidingen
Klik hier voor de data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Samenwerkingspartners Viaa, KPZ en Windesheim
Samenwerkingspartners Viaa, KPZ en Windesheim willen de opleiding Cultuurbegeleider nadrukkelijk het karakter geven van een opleiding waarin leerkrachten en cultuuraanbieders samen optrekken en leren. Het doel van deze samenwerking is om samen tot betekenisvol cultuuronderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs te komen. Viaa, KPZ en Windesheim worden in dit streven ondersteund door de Stadkamer en de Rijnbrinkgroep.

 

Meer informatie en aanmelden

       

De opleiding ‘cultuurbegeleider’ geeft Viaa in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en het Windesheim. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum voor Ontwikkeling van het KPZ: 038 – 4257620 of stuur ze een mail. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met Ludie Gootjes: 0384255542 of stuur een mail.