Associate degree Didactisch Educatief Professional

Let op: de Ad Didactisch Educatief Professional is gevisiteerd op 6 juli 2022. Het panel heeft een positief advies gegeven aan de NVAO.
Dit betekent dat als de NVAO dit advies overneemt de opleiding officieel is geaccrediteerd. Dit zal in de zomer van 2022 gebeuren. De start van de opleiding is dus onder voorbehoud van de accreditatie.

Je bent aan het werk met kinderen, want dat heeft je hart. Het is je passie om ze te zien groeien. Elke stap die een kind kan doen, houdt jou bezig. Wat kun jij doen om ze hierbij goed te begeleiden? Hoe richt je de ruimte in? Welke materialen nodigen kinderen uit?

Je wilt een betrouwbare gesprekspartner zijn voor ouders en collega’s zodat ze bij jou het gevoel hebben: zo! Die weet wat ze aan het doen is! Want jij brengt een gevulde toolbox mee voor de volgende stap in je carrière.

 • Zorg jij ervoor dat jouw didactische vaardigheden het kind laten groeien?
  In de sector Kind en Educatie is veel vraag naar professionals die helpen kinderen (0-12 jaar) te groeien en te bloeien. Omdat er vaak veel anderen partijen bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen vraagt dat om samenwerking. Denk aan samenwerking tussen school, jeugdzorg, zorgloketten en kindcentra. Dit vraagt om mensen met specifieke kennis en vaardigheden. Jij kunt hier een spin in het web zijn met jouw talenten én met de opleiding Didactisch Educatief Professional.
 • Mbo-4 opleiding of havo gedaan? Dan is de Associate degree Didactisch Educatief Professional iets voor jou.
  Heb jij een mbo 4 opleiding of havo gedaan? Volg dan de Associate degree (ad) Didactisch Educatief Professional. De opleiding is gericht op mbo 4 studenten of mbo-opgeleiden van de opleiding Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk of BSO-medewerker. Je kunt hierna eventueel doorstromen om de hbo opleiding Social work of Pabo te doen. Het doen van een ad kan dus een mooi vervolg zijn of een tussenstap naar een hbo-opleiding.
 • Theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld.
  Een Associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs op niveau 5. In deze studie koppelen we theorie en praktijk met elkaar. Dat maakt het afwisselend. Je doet kennis op binnen jouw vakgebied en er worden praktische vaardigheden ontwikkeld in je dagelijkse werk. Ad-opleidingen ontwikkelen we dan ook in nauwe samenwerking met het werkveld, want we vinden het belangrijk dat dat op elkaar aansluit.

Onze Associate degrees bieden we in deeltijd aan. Daarnaast willen we dat je 16 uur werkt (betaald of onbetaald) in een relevante beroepspraktijk. Je moet op je werk voldoende ruimte krijgen om je verder te ontwikkelen en om opdrachten uit te voeren voor je opleiding.

Heb je geen mbo-4 opleiding of havo gedaan en voldoe je dus niet aan de toelatingseisen? Geef je dan op voor een 21+ toelatingsonderzoek.

Na je studie

Wanneer je de Ad-opleiding Didactisch Educatief Professional hebt afgerond, kun je als didactisch professional aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken:

 • Als leerkrachtondersteuner in het onderwijs.
 • Binnen de kinderopvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, tso, bso als medewerker met duidelijk specialisme op didactisch vlak.

Je hebt geleerd oog te hebben voor de ontwikkeling van het kind, en daarin samen te werken met iedereen rondom het kind. Jouw inbreng is écht van belang voor de toekomst van een kind. Andere professionals laat je samenwerken en je zorgt dat dingen verbonden met elkaar raken.

Wat heb jij in huis als didactisch educatief professional?

Elk kind is uniek. Daar heb jij als professional oog voor. Je ziet niet alleen het kind, maar je ziet ook de impact van alles wat speelt rondom het kind. Wat heb jij in huis om een goede didactische educatief professional te worden?

Leren, ontwikkelen en groeien vind je belangrijk
Je creëert situaties waarin leren, ontwikkelen en groei van het kind centraal staat. Nieuwsgierigheid, omgaan met onzekerheid, een onderzoekende houding en creativiteit zijn vaardigheden die jij als didactisch educatief professional inzet om formele en informele leersituaties te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Je doet dit in samenspraak met professionals en kunt dit dus een omgeving waarin met meerdere organisaties wordt samengewerkt. We noemen dit interprofessioneel werken.

Je bent nieuwsgierig
Je stelt graag vragen want je wilt tot in detail weten hoe het zit, en daar heb je ook ideeën over. Je realiseert je dat er altijd verandering mogelijk is, en wilt graag hier aan bijdragen. Jij ziet kansen voor een positieve volgende stap. Daar hou je van!

Zelfstandig werken en samenwerken
Zie je jezelf al lopen? Jij hebt een tas vol met didactische kennis en inzichten voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en leeromgevingen van jouw kind. Het is voor jou geen enkel probleem om onafhankelijk te werken, zowel online als aan tafel. Je handelt vanuit visie. Je bent in staat om doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen te vertalen naar jouw werk morgen. Je draait je hand er niet voor om, om na te denken over didactiek die zowel voor groepen, een specifieke groep of het individuele kind werkt. Je vindt het niets leuker dan dit samen met andere professionals te doen. Je baseert je daarbij op verschillende bronnen. Je blijft op de hoogte van de nieuwste didactische ontwikkelingen en past je visie indien nodig aan.

De wereld mooier maken
Je hebt een open blik naar de wereld om je heen. Samen met kinderen, ouders, professionals en anderen wil je een wereld waarin iedereen elkaar begrijpt en voor elkaar zorgt.

Met deze opleiding staan ze om jou te springen!
De opleiding richt zich op het ontwikkelen van didactische expertise die ingezet kan worden binnen organisaties waar educatie plaatsvindt, zoals scholen en kinderopvangcentra. Na deze studie staan ze te springen om jou aan te nemen!

Wanneer kun je de associate degree Didactisch Educatief Professional doen?

Je bent van harte welkom om de associate degree (Ad) Didactisch Educatief Professional te volgen als je graag werkt aan de ontwikkeling van kinderen.

Om de opleiding te doen heb je een afgeronde mbo-4 opleiding of een havo/vwo diploma nodig. Daarnaast is het voor beide opleidingen verplicht om 16 uur te werken (betaald of onbetaald) in een relevante werkomgeving. Je moet op je werk voldoende ruimte krijgen om je in de praktijk verder te kunnen ontwikkelen en om opdrachten uit te voeren.

Een associate degree is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs op niveau 5. In deze studie wisselen we tussen theorie en praktijk. Je doet kennis op binnen jouw vakgebied en er worden praktische vaardigheden ontwikkeld in de beroepspraktijk. Ad-opleidingen ontwikkelen we dan ook in nauwe samenwerking met het werkveld.

We bieden deze opleiding in deeltijd aan. De lesdag is dit jaar op woensdag.

Inhoud opleiding

In de opleiding werken we met vijf doorlopende leerlijnen:

 • De theorielijn: kennis en inzichten over didactiek, ontwikkelingspsychologie en leertheorieën aan de hand van zes thema’s rondom leren.
 • De Challenge Based Learning-lijn (CBL-lijn): leren door met praktijkgerichte vraagstukken en eigen vaardigheid aan de slag te gaan.
 • De Persoonlijke Professionele Ontwikkelingslijn (PPO-lijn): integrale leerlijn waarin persoonlijke en professionele vaardigheden gekoppeld aan de thema’s en CBL worden ontwikkeld.
 • Praktijklijn: in je eigen beroepspraktijk ga je aan de slag met de opgedane kennis.
 • Eigen vaardigheidslijn: je bent taal- en rekenvaardig om je in de praktijk goed te redden.

Opbouw opleiding

Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van de lerende mens centraal. De opleiding is opgebouwd rond zes thema’s die gaan over leren. In zes blokken van twaalf weken staat steeds één thema centraal.

 

In het eerste studiejaar komen 3 thema's aan bod:

1.Wat is leren?

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Leertheorieën
 • Het ontwikkelen van je eigen visie op leren

2. Leren vanuit verwondering, waarde van spel en gamification

 • Spel
 • Observeren 1
 • Groepsdynamica

3. Leren door vragen

 • Observeren 2
 • Leren waarderen
 • Gesprekstechnieken

In het tweede leerjaar komen de volgende 3 thema's aan bod:

1. Leren in de context

 • Inrichten van de leeromgeving 1
 • Kansengelijkheid en diversiteit

2. Leren in en van het leven

 • Inrichten van de leeromgeving 2
 • Samenwerken in teamverband

3. Leren in de toekomst

 • Een innovatief didactisch ontwerp maken
 • Reflecteren en evalueren

Begeleiding door samen te leren

In de opleiding leren we van en met elkaar!
Dat doen we door elke week een dag naar school te komen en te leren.
Gedurende deze dag komen er vier lijnen aan bod: de kennislijn, de PPO-lijn, de CBL-lijn en de eigen vaardigheidslijn.
In de vijfde lijn van de opleiding, de praktijklijn, verbind je de theoretische kennis vanuit de opleiding met je werk. Dit doe je tijdens de 16 uur waarin je in de praktijk aan het werk bent. Hier zet je de kennis die je leert op school om in handelen in jouw dagelijkse bezigheden.

Samen werken in een klein leerteam
Het is fijn om te weten waar je naartoe werkt. Wat verwachten we van je? Daarom is elk thema uitgewerkt in een studentenhandleiding waarin je kunt zien welke inhouden aan bod komen, wat de leeruitkomsten zijn en hoe je het vak afsluit.
Je werkt aan je eigen leervragen en aan je eigen persoonlijke ontwikkeling in een PPO-groep van ongeveer acht studenten en een docent. Je deelt hier je ervaringen en kennis, verwerkt de theorielijn en bespreekt en werkt aan je persoonlijke ontwikkelvragen.

Leren werken in een dynamische omgeving
Tijdens deze Ad ontwikkel jij de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om in een dynamische omgeving te werken. Je ontwerpt situaties om leren effectief in te zetten in de praktijk. Daarnaast onderzoek je jouw handelen en verbindt dit aan bronnen, oefent nieuw handelen en vertaalt dit naar de praktijk. Je doet dit samen met medestudenten, docenten en collega’s. Een veilige plek dus om dingen uit te proberen want dan leer je het meest.

Binnen de opleiding staat jouw professionele ontwikkeling centraal.

Kennis en ervaring opdoen in de praktijk

De Ad Didactisch Educatief Professional verbindt de theorie aan je eigen werk. Wat je leert pas je meteen toe in de praktijk en je praktijkervaringen breng je in tijdens de lessen. Lekker concreet dus.

Tijdens de opleiding doe je naast theoretische kennis ook praktijkervaring op. Je werkt (betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding minimaal zestien uur per week in een school of bij een  kinderopvangorganisatie. Heb je nog geen plek? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen wat je kunt doen.
Je doet in de praktijk kennis en ervaring op rondom het leren en de ontwikkeling van kinderen. Je past didactische kennis en inzichten vanuit de opleiding toe, en verbindt dit aan hoe jij aan het werk bent.

Praktische informatie

Studiebelasting

De studielast van de opleiding is gebaseerd op een praktijkplaats in de genoemde branches.

Contacttijd:  468 uur (jaar 1)   480 uur (jaar 2)
Praktijk:  672 uur (jaar 1)  640 uur (jaar 2)
Zelfstudie:  540 uur (jaar 1)  560 uur (jaar 2)

Lestijden

De Ad DEP volg je in deeltijd en wordt gegeven op de locatie Hogeschool Viaa in Zwolle. De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • Lesuur 1-4: Theorielijn
 • Lesuur 5-6: CBL werken aan je beroepsproduct
 • Lesuur 7-8: PPO
 • Lesuur 9: eigen vaardigheid rekenen of taal

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de opleiding als je een mbo-4 opleiding hebt afgerond of je havo of vwo diploma hebt behaald.

Naast deze opleidingseis moet je vanaf de start van de studie voor minimaal zestien uur werken (betaald of onbetaald) in het onderwijs of de kinderopvang. Je kunt in jouw werk gemiddeld vier uur per week flexibel inzetten voor de opleiding. Deze flexibele uren zijn in overleg met je werkgever vrijgemaakt, zodat je je eigen leeractiviteiten kunt uitvoeren in die tijd.

 • Er is de mogelijkheid om te werken met groepen en individuele kinderen (0-12 jaar);
 • Er zijn minimaal 5 kinderen aanwezig in jouw dagelijkse praktijk;
 • Je wordt op de praktijkplaats begeleid door een praktijkbegeleider op minimaal niveau-5 van een verwante opleiding;
 • Je werkt minimaal 16 uur per week op de praktijkplek waarbij er 4 uur per week ruimte is voor het maken van opdrachten.

Dit wordt vastgelegd in een praktijkovereenkomst tussen jou, je werkgever en de opleiding. Je praktijkplaats moet worden goedgekeurd door de opleiding.

Wanneer je niet in het bezit bent van een afgeronde vooropleiding op tenminste mbo-4 niveau, dan kun je toegelaten worden op basis van relevante reeds verworven competenties. Je dient dan echter wel een cognitieve toelatingstoets (21+ toets) te doen.

Kennis en ervaring van meerdere opleiders samen

Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede MBO, mbo Menso Alting en Prokino vormen samen de Campus Kind en Educatie. Vanuit de Campus ontwikkelen wij nieuwe opleidingen waar wij jou opleiden voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp/zorg. Jij leert vanuit hun specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Het wordt jouw specialisme om kinderen een stap verder te brengen in hun ontwikkeling, samen of met andere professionals.

Campus Kind en Educatctie heeft twee associate degrees
Vanuit de samenwerking zijn twee Associatie degree (Ad) opleidingen ontwikkeld: De PEP en de DEP. De opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP) is in 2016 gestart. Jaarlijks volgen ongeveer 200 studenten deze opleiding. In 2022 start naast de PEP ook de opleiding Didactisch Educatief Professional (DEP).

Kosten

 • Alle informatie over collegegeld staat hier verzameld.
 • Wil je gebruik maken van het STAP budget? Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

Wil je meer informatie?

Kom dan naar een open dag!

Tijdens de open dagen van Hogeschool Viaa en Hogeschool KPZ is er voorlichting over deze Associate degree. Je kunt gericht vragen stellen en daarnaast geeft de voorlichter je meer informatie over de inhoud van de opleiding. Kijk voor meer informatie en om aan te melden bij onze Open Dagen.

Contact

Wil je meer weten over de Ad Didactisch Educatief Professional? Neem dan contact met ons op via info@viaa.nl of stel je vraag rechtstreeks aan de opleidingscoördinator van deze Ad vanuit Hogeschool Viaa.

Mariëlle Bouwman: marielle.bouwman@viaa.nl 

Inschrijven voor de ad DEP

* Let op: de Ad Didactisch Educatief Professional is gevisiteerd op 6 juli 2022. Het panel heeft een positief advies gegeven aan de NVAO.
Dit betekent dat als de NVAO dit advies overneemt de opleiding officieel is geaccrediteerd.  Dit zal in de zomer van 2022 gebeuren. De start van de opleiding is dus onder voorbehoud van de accreditatie.

Meld je aan voor deze opleiding