Master Interprofessioneel werken met Jeugd

In oktober 2019 is Hogeschool Viaa gestart met de Master Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ).

Wil jij je als professional ontwikkelen in interprofessioneel werken en systemisch denken integreren in je werk met jeugdigen? Dan is de Master Interprofessioneel werken met Jeugd iets voor jou!

Wie met jeugdigen werkt, werkt met alle relaties die er voor hen toe doen. Dat is het motto van de Master Interprofessioneel Werken met Jeugd. De afgelopen jaren heeft het jeugddomein grote veranderingen doorgemaakt. Binnen onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg is interprofessionele samenwerking steeds belangrijker.

Kom jij in je werk complexe situaties tegen waarbij je behoefte hebt aan een andere visie, verdiepende kennis en professionals uit verschillende domeinen, om zo jeugdigen echt verder te kunnen helpen? Volg dan de MIJ bij Hogeschool Viaa in Zwolle!

Waarom de Master Interprofessioneel werken met Jeugd?

Om complexe vraagstukken binnen het jeugddomein aan te pakken is interprofessionele samenwerking noodzakelijk. Met deze masteropleiding werk je aan jouw professionele ontwikkeling en je toekomst als ‘interprofessionele werker’. Je integreert systemisch denken in je werk en stelt het perspectief van jeugdigen en gezinnen centraal. Dankzij jouw oog voor innovatiemogelijkheden in de praktijk, versterk je de kwaliteit van hulp aan jeugdigen en hun ouders.

Beroepsperspectieven

Er is momenteel veel behoefte aan professionals die vanuit visie verbinden en deskundig zijn in het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen. Als senior kun jij toonaangevend zijn in het intergraal vormgeven van hulp en het interprofessioneel werken. De Master Interprofessioneel werken met Jeugd laat zich niet vatten in één functie. Er zijn meerdere mogelijkheden om invulling te geven aan een functie in de beroepspraktijk. Denk aan:

 • pedagogisch, gedrag- en systeemspecialist*
 • zorgcoördinator (integrale zorg)
 • projectleider onderwijs zorg arrangementen
 • procesbegeleider integrale zorg en onderwijs
 • onderzoeker integraal jeugdbeleid
 • beleidsmedewerker jeugd/welzijn/participatie en integraal werken
 • teamcoach jeugd in het sociale domein

* De Master Interprofessioneel werken met Jeugd is door de NVRG erkend als vooropleiding en verleent toegang tot de post-masteropleiding Systeemtherapie.

Na het behalen van je masteropleiding:

 • Begeleid je jeugdigen in complexe situaties en met uiteenlopende behoeften vanuit een systemische werkwijze
 • Benut en maak je sociaalwetenschappelijke kennis toepasbaar
 • Bekijk je vraagstukken van jeugdigen vanuit de intergratie van biologische, psychologische en sociale factoren (bio psychosociaal model)
 • Geef je samenwerking vanuit meervoudige belangen inhoud en kom je tot een integrale aanpak ten behoeve van jeugdigen
 • Zet je in op het benutten van een bredere omgeving, zowel op het niveau van casuïstiek als op organisatie-en maatschappelijk niveau.

Voor wie

De Master Interprofessioneel werken met Jeugd is gericht op hbo-professionals die ca. 3-5 jaar werkzaam zijn binnen het jeugddomein en die de ontwikkeling van alle jeugdigen (van -9 maanden tot 23 jaar) in hun dynamische context en relaties bevorderen.
Denk hierbij aan:

 • Onderwijs: leerkracht of docent, interne begeleider, ambulante begeleider, mentor, leerlingbegeleider, zorgcoördinator of ondersteuningscoördinator
 • Jeugdhulp en het sociale domein: jeugdhulpverlener, jeugdwelzijnswerker, jeugd- en gezinswerker, medewerker sociaal wijkteam, schoolmaatschappelijk werker, sociaal werker, sociaal cultureel werker, gezinscoach, kindercoach, pedagogisch medewerker, sociotherapeut en jeugdconsulent en behandelaar jeugd.
 • Gezondheidszorg: jeugd(gezondheidszorg)verpleegkundige, kinderverpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts (POH Jeugd), sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, kinderfysiotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut.
 • Overheid: brugfunctionaris, beleidsmedewerker (jeugd & gezin) van gemeenten, leerplichtambtenaar.

Inhoud Master Interprofessioneel werken met Jeugd

  • In deze opleiding raak je geïnspireerd om samen een positieve beweging in gang te zetten voor kinderen en alle relaties die er voor hen toe doen.
  • Binnen het interprofessioneel werken wordt de kracht van meerdere perspectieven benut in de zoektocht naar het meest helpende perspectief waarin de jeugdige zelf een stem heeft.
  • Je verdiept je professionele inzichten, je ontwikkelt je in het systemisch denken en handelen én in gezamenlijk vakmanschap.
  • Je deskundigheid op het vlak van onderzoek als motor voor innovatie wordt versterkt.

Opleidingsprogramma

Het deeltijdprogramma is ontworpen als een samenhangend geheel, waarin werkeenheden, leerlijnen en onderwijseenheden het mogelijk maken de beoogde leerresultaten (eindkwalificaties) te realiseren. In de onderstaande tabel is de samenhang en opbouw van het curriculum zichtbaar.

 

Schema opbouw MIJ

Bekijk hier het Kaderdocument van de Master

Studieduur en studiebelasting

Het deeltijdprogramma duurt twee jaar en is verspreid over vier semesters met een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Deze uren worden gedeeltelijk binnen Viaa vormgegeven, een deel in de eigen professionele praktijk en bestaat deels uit zelfstudie.

Studiekosten

Naast het verschuldigde collegegeld betaal je ca. € 600,- voor literatuur en boeken.

Het collegegeld voor de Master Interprofessioneel werken met Jeugd is voor 2021-2022 vastgesteld op € 2.168. Heb je al een master afgerond, dan ben je € 9.000 verschuldigd.

Meer informatie over de collegegelden voor deze master vind je op www.viaa.nl/collegegeld

Leerlijnen en werkeenheden

In de Master Interprofessioneel werken met Jeugd onderscheiden we drie leerlijnen die in verbinding staan met elkaar:

 1. Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO).
 2. Ontwikkeling in Perspectief (OiP).
 3. Onderzoek en Innovatie (O&I).

Binnen elk van de leerlijnen verzorgen we onderwijseenheden. Per semester worden in de regel drie onderwijseenheden verzorgd, per leerlijn één. De namen van de onderwijseenheden staan in bovenstaande tabel.

Werkeenheden

De verbinding tussen de leerlijnen komt tot uiting in werkeenheden. Een professional doorloopt in zijn zoektocht, naar het bevorderen van de optimale ontwikkeling van jeugdigen, verschillende fasen: positioneren – verbinden – transformeren – innoveren. Deze fasen noemen we werkeenheden. De werkeenheden zorgen horizontaal en verticaal voor samenhang. Vraag onze brochure aan voor een uitgebreide opbouw en toelichting van de Master Interprofessioneel werken met Jeugd.

Meer informatie en inschrijven

Wil je meer weten over de inhoud van de Master Interprofessioneel werken met Jeugd? Stel je vraag via onderstaand contactformulier of neem contact op met Tanja van der Vinne via 038 4255542.

Vragen over inschrijven, collegegeld en Studielink kun je stellen via studentenzaken@viaa.nl.

 

Vraag informatie aan

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Meer informatie over de open dagen