Masterclasses (Opbrengstgericht werken) in de onderbouw

Als leerkracht gun jij je leerlingen optimale ontwikkelingskansen. Tegelijkertijd word je geacht ópbrengstgericht te werken. Maar hoe doe je dat als je een kleuter echt wil laten kleuteren? Dus volop ruimte wilt geven voor ontdekking en vanuit het welbevinden, de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van jonge kinderen wilt werken aan hun ontwikkeling? Niet door allerlei lesjes te geven, maar juist het spel levert de beste resultaten en de diepste leerervaringen op!

En bij kleuters bereik je dat door het creëren van een rijke leeromgeving waarin jij beredeneerd alle doelen aan bod laat komen. En bovendien met de kinderen meespeelt en impulsen geeft op het juiste moment. Als je handelingsgericht observeert, ontdek je welk niveau de kinderen hebben, en kun je daar weer bij aansluiten in je aanbod.

Over de masterclasses

Wat je leert:
Hoe je door middel van allerlei spel optimale ontwikkelingsmogelijkheden biedt.

 • Spel en spelbegeleiding
 • Organisatie in de onderbouw
 • Taal
 • Rekenen
 • ‘Jonge risicokind’
 • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Handelingsgericht observeren

Doelgroep
De masterclasses ‘Opbrengstgericht werken in groep 1 en 2’ zijn vooral gericht op leerkrachten van groep 1 en 2, onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders.

Werkvormen

 • presentaties
 • Coöperatieve werkvormen
 • Analyseren van filmbeelden
 • Spelvormen

Thema’s Bijeenkomsten
Tijdens de zeven masterclasses verdiep jij je in de volgende onderwerpen:

 1. Lerend spelen en opbrengstgericht werken
 2. Differentiëren middels planning en organisatie
 3. Taal- en gespreksactiviteiten
 4. Rekenen en wiskundeactiviteiten
 5. Begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
 6. Slimme kleuters
 7. Handelingsgericht observeren

Studieduur en -belasting
Iedere masterclass bestaat uit één bijeenkomst van elk drie uur. De studiebelasting per masterclass is 3 uur.

Data en lestijden
De bijeenkomsten van de open inschrijvingen voor de masterclasses vinden van 14:00 tot 17:00 uur plaats in Zwolle.

In het schooljaar 2019-2020 vinden er 6 masterclasses plaats.
Masterclass spel en spelbegeleiding: 25 september 2019
Masterclass organisatie in de onderbouw: 20 november 2019
Masterclass Taal: 8 januari 2020
Masterclass Rekenen: 12 februari 2020
Masterclass kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: 25 maart 2020
Masterclass handelingsgericht observeren: 10 juni 2020

Kosten
Per masterclass betaal je €115,00 (inclusief materialen).

Certificering
Na afronding van de masterclass(es) ontvang je een certificaat van School aan Zet.

Docent
De masterclasses ‘Opbrengstgericht werken in groep 1 en 2’ worden gegeven door Truus Visser. Truus is naast docent en onderwijsadviseur van de Educatieve Academie, al vijftien jaar adviseur voor de onderbouw. Ze heeft veel ervaring met lesgeven in de onderbouw van de basisschool. Het maken van een koppeling van theorie naar praktijk is voor haar dan ook een vanzelfsprekendheid. Truus verzorgt veel nascholingscursussen, waaronder ook uitgebreidere cursussen over taal en rekenen bij kleuters.

 

Meer informatie en aanmelden

Wil je je aanmelden voor de masterclasses? Stuur dan een mailtje met daarin jouw naam en de naam en het adres van de school waar je werkt naar het secretariaat nascholing.

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op met Truus Visser (t.visser@viaa.nl). Zij helpt je graag verder.

Het is ook mogelijk om een of meerdere van de masterclasses in jouw eigen team te volgen. Neem voor een begeleidingstraject voor jouw eigen team contact op met Truus Visser (t.visser@viaa.nl).

 

Meer informatie